Navigácia

O škole

Profil školy

Súkromná stredná odborná škola HOST je zameraná na výchovu a vzdelávanie v oblasti hotelierstva, manažmentu - informačných - komunikačných technológií cestovného ruchu.

Súkromná SOŠ HOST vo svojich vzdelávacích aktivitách vychádza predovšetkým zo svojich školských vzdelávacích programov v ponúkaných študijných odboroch:

6323 K 00 hotelová akadémia

6336 M 00 informačné technológie a informačné služby v cestovnom ruchu

6324 M 00 manažment regionálneho cestovného ruchu

Vzdelávacie a školské aktivity sú prispôsobené požiadavkám trhu práce. Našim cieľom je absolvent pripravnený pre vysokoškolské štúdium alebo okamžité uplatnenie v praxi. 

Absolvent je prakticky pripravený v manažmente - marketingu hotelierstva a cestovného ruchu. Medzi jeho zručnosti patrí znalosť manažérskej informatiky, najnovších informačných systémov a softvérových produktov používaných v praxi.

Oznamy

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola HOST
    Pionierska 15, 831 02 Bratislava-Nové Mesto
  • +421 2 43420980
    +421 901 706 143

Fotogaléria