Navigácia

O škole

Profil školy

Súkromná stredná odborná škola HOST a Súkromná hotelová akadémia HOST sú zamerané na výchovu a vzdelávanie v oblasti manažmentu cestovného ruchu, turizmu, hotelierstva, informatiky a informačných a komunikačných technológií.

Absolventi môžu získať medzinárodný certifikát vzdelania IES - International Education Society, London.

Súkromná SOŠ HOST a Súkromná HA HOST (ďalej len "škola") vo svojich vzdelávacích aktivitách vychádzajú predovšetkým zo svojich školských vzdelávacích programom ponúkaných študijných odborov.

Zámerom vzdelávacích a školských aktivít je ich prepojenie s politikou zamestnanosti a prispôsobenie sa požiadavkám trhu práce. Teoretická a praktická vzdelanostná úroveň absolventov vytvára priestor uplatnenia aj v ďalších odboroch a odvetviach hospodárskeho života.

Absolvent je pripravený nastúpiť priamo do praxe, využívať zásady, princípy a postupy v odbore manažmentu a marketingu. Medzi ďalšie získané zručnosti patrí dokonalá znalosť manažérskej informatiky, či princípov regionálneho cestovného ruchu.

 • Cieľom štúdia je odborná príprava absolventov z hľadiska:

  • profesionálnych teoretických a praktických kompetencií, vysokoškolského domáceho i zahraničného vzdelania a vstupu do sféry práce,

  • osvojenie si informačných a komunikačných technológií, manažmentu, marketingu, personálneho manažmentu, právnych, ekonomických a finančných základov podnikania, manažérskych princípov a predpokladov riadenia a podnikania,

  • cudzích jazykov,

  • efektívnych komunikačných schopností a

  • praktického ovládania riadiacich, výkonných a praktických činností odborného zamerania škôl.

Oznamy

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola HOST
  Riazanská 75, 831 03 Bratislava, Poštová adresa: Pionierska 15, 831 02 Bratislava
 • +421 2 43420980
  +421 901 706 143

Fotogaléria