Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Štefániková
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ela Duračková
I.C Triedny učiteľ Mgr. Ľubica Kubišová
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľubica Kubišová
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Ľudmila Forrová
Triedny učiteľ Mgr. Ľubica Kubišová
II.C Triedny učiteľ Ing. Ľudmila Forrová
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Jaroslav Vasil
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Dana Pospíšková
III.C Triedny učiteľ Mgr. Eva Hrdá
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Jana Kosírová
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Szarková
IV.C Triedny učiteľ Mgr. Katarína Štefániková
V.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľubica Poláková

© aScAgenda 2022.0.1305 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.10.2021

Oznamy

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola HOST
    Riazanská 75, 831 03 Bratislava, Poštová adresa: Pionierska 15, 831 02 Bratislava
  • +421 2 43420980
    +421 901 706 143

Fotogaléria