Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Zlatica Szabová
Učebňa I.A/BA
I.BA Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Zlatica Szabová
Učebňa I.A/BA
I.BB Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Dana Pospíšková
Učebňa I.BB
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Szarková
Učebňa II.A/B
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Szarková
Učebňa II.A/B
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Štefániková
Učebňa III.A/B
I.C Triedny učiteľ Mgr. Eva Hrdá
II.C Triedny učiteľ Mgr. Denisa Walther
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ela Duračková
Učebňa III.A/B
III.C Triedny učiteľ Mgr. Veronika Šramová
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anežka Kvietková
Učebňa IV.A
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Veronika Šramová
Učebňa IV.B
IV.C Triedny učiteľ Mgr. Katarína Štefániková
V.A Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Jaroslav Vasil
Učebňa V.A
V.B
V.C
VI.A

© aScAgenda 2024.0.1436 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.09.2023

Oznamy

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola HOST
    Pionierska 15, 831 02 Bratislava-Nové Mesto
  • +421 2 43420980
    +421 901 706 143

Fotogaléria