Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anežka Kvietková
Učebňa učebňa 1.A
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Szarková
Učebňa učebňa 1.B
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Holocsyová
Učebňa učebňa 2.A
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ela Duračková
Učebňa učebňa 2.B
I.C Triedny učiteľ Mgr. Katarína Štefániková
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Štefániková
Učebňa učebňa 3.A
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Ľudmila Forrová
Učebňa učebňa 3.B
III.C Triedny učiteľ Ing. Jana Kosírová
III.E Triedny učiteľ Mgr. Eva Hrdá
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Iveta Širgelová
Učebňa učebňa 3.A
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Dana Pospíšková
Učebňa učebňa 4.B
IV.C Triedny učiteľ Mgr. Eva Hrdá
V.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Jana Kosírová
Učebňa učebňa 4.A

© aScAgenda 2019.0.1147 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola HOST
    Riazanská 75, 831 03 Bratislava
  • +421 x 0243420980

Fotogaléria