Navigácia

 • Zmena rozvrhu na týždeň 21.1.-25.1.2019

  Milí žiaci a vážení rodičia,

  budúci týždeň máme mimoriadnu zmenu v rozvrhu, pretože každoročne máme na našej škole zahraničných lektorov anglického jazyka v rámci projektu EDUCATE SLOVAKIA. Ide o intenzívny kontakt s anglickým jazykom a interaktívne vyučovanie v blokoch. Preto bolo potrebné zmeniť rozvrh hodín.

  Projekt sa týka žiakov prvých, druhých, tretích ročníkov oboch odborov a IV.A odboru Hotelová akadémia. Nie maturitných ročníkov.

  V piatok idú všetci žiaci SSOŠ HOST na veľtrh ITF Slovakiatour / Danubius Gastro 2019 v INCHEBE, ktorý zastrešuje všetky témy, týkajúce sa cestovného ruchu a gastronómie. Žiaci dostanú úlohy, podľa tried a odborov, čomu sa budú venovať počas návštevy veľtrhu. Následne vypracujú malú prácu o poznatkoch, ktoré si počas návštevy veľtrhu nadobudli.

  Známky na polročné vysvedčenie budú uzavreté do štvrtka, 24.01.2019. Žiaci, ktorí majú ešte odovzdať projekty alebo odpovedať, písať písomku, nech sa vo vlastnom záujme ozvú vyučujúcim po skončení EDUCATE SLOVAKIA, pretože vyučovanie trvá aj po 6. hodine. Každá trieda je v projekte len 5 hodín/2 dni, preto je čas na hodnotenie aj na vyučovaní, kotré sa koná mimo projektu.

   

   

   

 • Rozvrh 21.1. - 25.1.2019

 • Celoškolské rodičovské združenie

   

   

   

  Vážení rodičia,

  dňa 16.01.2019 o 15:30 sa bude konať celoškolské rodičovské združenie. Rodičia sa na začiatku združenia zídu v triede s cieľom voľby nového zástupcu rodičov v Rade školy Súkromnej strednej odbornej školy HOST(nakoľko bývalý člen už nemá mandát - jeho dieťa už nie je žiakom školy). Po voľbách bude RZ pokračovať konzultačnou formou o výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiakov k ukončeniu prvého polroku 2018/2019.

  Vaša účasť je veľmi dôležitá, nie len pre voľbu Vášho zástupcu v Rade školy, ale hlavne pre komunikáciu s triednym učiteľom, pedagogickým zborom s jedným rovnakým cieľom: Vaše dieťa a jeho výchovno-vzdelávacie výsledky.

   

   

 • Rozvrh Pondelok 3.12.2018

 • Rodičovské združenie

  Vážení rodičia, 

  rodičovské združenie formou individuálnych konzultácií sa bude konať dňa 21.11.2018 od 15:30.

 • 1/4 ročná klasifikačná porada

  1/4 ročná klasifikačná porada sa bude konať 15.11.2018 o 14:00

 • Diaľkové štúdium - náhradný termín

  Diaľkové štúdium - náhradný termín

  Oznamujeme žiakom diaľkového štúdia, že vyučovanie 26.-27.10.2018 bude realizované v náhradnom termíne 30.11.-1.12.2018. Ostatné termíny zostávajú nezmenené.                                                                                                      

 • Rodičovské združenie III.A, IV.A, IV.B a V.A

  Vážení rodičia,

  rodičovské združenie pre horeuvedené triedy sa bude konať 17.10.2018 o 15:30.

  Rodičovské združenie sa bude konať riadnou formou (nie formou konzultácií) v učebniach tried.

  Vaša účasť je veľmi dôležitá.

   

   

 • Nový rozvrh od pondelka 8.10.2018

  Nový rozvrh platí od pondelka 8.10.2018. Pozrieť si ho viete na mobilnej aplikácii. Na stránke školy sa zobrazí až 8.10.2018.

 • Štúdium v zahraničí

  Registrácia na informačný seminár "Štúdium vo Veľkej Británii"

  Radi by sme Ťa pozvali na uzavretý seminár, kde preberieme najdôležitejšie aspekty štúdia vo Veľkej Británii: prijímací proces, výber odboru a univerzity, financovanie štúdia, životné náklady a možnosti brigád, štipendií, ubytovania, zdravotného poistenia a všetko ostatné, čo Ťa bude zaujímať. Rodičia a kamaráti sú vítaní a budeme radi, keď tiež prídu. Seminár trvá približne 2,5 hod. :-)

  KEDY A KDE:

  V Bratislave v stredu 10.10.2018 od 16:00(Impact Hub, Hviezdoslavovo námestie 176/20, 811 02 Staré Mesto)

  V Nitre vo štvrtok 11.10.2018 od 16:00(MediaHaus, Fraňa Mojtu 281/18, 949 01 Nitra)

   

  Ktorý termín a miesto Ti vyhovujú viac?

  BRATISLAVA (streda10.10.)

  NITRA (štvrtok 11.10.)

 • Prvé rodičovské združenie v šk. roku 2018/2019

  Vážení rodičia,

  pozývame Vás na rodičovské združenie tried I.A. I.B. II.A, II.B, III.B v termíne 26.09.2018 (streda).

  Prvácke triedy budú mať rodičovské združenie o 15:30. Pani výkonná riaditeľka predstaví rodičom celý učiteľský zbor a jednotliví učitelia povedia rodičom dôležité fakty týkajúce sa ich predmetov, pomôcok a pravidiel. Nasleduje rodičovské združenie s triednymi pani učiteľkami.

  Prvácke triedy sú na prvom poschodí.

  Pre triedy II.A. II.B a III.B je termín Rodičovského združenia o 16:00 (nakoľko Vaše pani triedne učia aj prvákov a budú predstavené rodičom prvákov).  Druhácke triedy sa nachádzajú na 1. poschodí a III.B je na 3. poschodí.

  Účasť rodičov je pre nás a pre Vás veľmi dôležitá. Tešíme sa na stretnutie v stredu :-)

  Ostatné triedy, ktoré sú na praxi, budú mať rodičovské združenie v polovici októbra (oznámime na stránkae školy ako aj mailom rodičom).

  S úctou

   

  Vedenie školy a učiteľský tím  Súkromnej strednej odbornej školy HOST

 • Súvislá odborná prax

  III.A, IV.A

  Súvislá odborná prax od 17. 09. 2018 - 5. 10. 2018  

  IV.B

  Súvislá odborná prax od 17. 09. 2018 - 28. 09. 2018 

  V.A 

  Súvislá odborná prax v priestoroch školy od 17. 09. 2018 - 28. 09. 2018  

 • Náhradný rozvrh 14. 9. 2018 (piatok)

 • Náhradný rozvrh 13.9.2018 (štvrtok)

 • Náhradný rozvrh 12.9.2018

 • Náhradný rozvrh 11.9.2018

 • Diaľkove štúdium

 • Náhradný rozvrh 10.9.2018 (pondelok)

 • Náhradný rozvrh 7. 9. 2018 (piatok)

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola HOST
  Riazanská 75, 831 03 Bratislava
 • +421 x 0243420980

Fotogaléria