Navigácia

Diaľkové štúdium

 

ROZVRH PRE DIAĽKOVÚ FORMU ŠTÚDIA 

  18.1.2019  - skúšky 2. termín
           
Trieda I.C III.C IV.C III.E PMŠ HA
Hodina Čas MR CR - 1.roč. MR CR - 3.roč. MR CR - 4.roč. PMŠ-3.ročník
Mgr. K. Štefániková Ing. J. Kosírová  Mgr. E. Hrdá Mgr. E. Hrdá
1. 15.00 - 15.45 GCR/SCR - Kosírová KOS/ANS -Kosírová MAR/SPS - Kosírová MAR/ANS - Kosírová
2. 15.50 - 16.35 TEA - Forrová 1.termín MAT - Hrdá, 1.termín MAT - Hrdá, 1.termín TEA - Forrová
3. 16.40 - 17.25 INF - Forrová 1.termín ANJ/KAJ - Szarková ANJ/KAJ - Vasil ANJ/KAJ - Vasil
4. 17.30 - 18.15 ANJ - Szarková EKO/UCT - Pospíšková EKO/UCT - Pospíšková EKO/UCT - Pospíšková
5. 18.20 - 19.05 EKO - Širgelová MAN - Širgelová MAN - Širgelová HGM - Širgelová
6. 19.10 - 19.55 SJL- Trachtulcová MAR - Kosírová 1.termín SJL - Duračková INF - Hrdá 1. termín

 

           
  11.1.2019  - skúšky 1. termín
           
Trieda I.C III.C IV.C III.E PMŠ HA
Hodina Čas MR CR - 1.roč. MR CR - 3.roč. MR CR - 4.roč. PMŠ-3.ročník
Mgr. K. Štefániková Ing. J. Kosírová  Mgr. E. Hrdá Mgr. E. Hrdá
1. 15.00 - 15.45 ANJ - Szarková ANJ -Szarková MAR - Kosírová MAR - Kosírová
2. 15.50 - 16.35 EKO - Širgelová KAJ - Szarková SJL - Duračková TEA - Forrová
3. 16.40 - 17.25 DEJ - Duračková SJL - Duračková ANJ - Vasil KAJ - Vasil
4. 17.30 - 18.15 MAT - Hrdá API - Hrdá API - Hrdá HGM - Širgelová
5. 18.20 - 19.05 SJL - Trachtulcová EKO - Pospíšková EKO - Pospíšková EKO - Pospíšková
6. 19.10 - 19.55 GCR - Kosírová UCT - Pospíšková UCT - Pospíšková UCT - Pospíšková
           
12.1.2019  -  skúšky 1. termín
           
Trieda I.C III.C IV.C III.E PMŠ HA
Hodina Čas MR CR - 1.roč. MR CR - 3.roč. MR CR - 4.roč. PMŠ-3.ročník
Mgr. K. Štefániková Ing. J. Kosírová  Mgr. E. Hrdá Mgr. E. Hrdá
1. 08.30 - 09.15 SPK - Holocsyová  APP - Holocsyová PRN - Honz PRN - Honz
2. 09.20 - 10.05 BIO - Štefániková SPJ/NEJ - Štefániková/Walther SPJ/NEJ - Štefániková/Walther SPJ - Štefániková
3. 10.10 - 10.55 SPJ - Štefániková KOS - Kosírová SPS - Kosírová ANS - Kosírová
4. 11.00 - 11.45 SCR - Kosírová ANS - Kosírová KAJ - Vasil ANJ - Vasil
5. 12.15 - 13.00 OBN - Honz MAN - Širgelová MAN - Širgelová  
           
 
  7.12.2018  - výučba realizovaná v škole
           
Trieda I.C III.C IV.C III.E PMŠ HA
Hodina Čas MR CR - 1.roč. MR CR - 3.roč. MR CR - 4.roč. PMŠ-3.ročník
Mgr. K. Štefániková Ing. J. Kosírová  Mgr. E. Hrdá Mgr. E. Hrdá
1. 15.00 - 15.45 TEA - Forrová KOS - Kosírová/1 API - Hrdá/0 UCT - Pospíšková
2. 15.50 - 16.35 TEA - Forrová MAT - Hrdá UCT - Pospíšková UCT - Pospíšková
3. 16.40 - 17.25 TEA - Forrová/0 MAT - Hrdá UCT - Pospíšková UCT - Pospíšková/0
4. 17.30 - 18.15 SJL - Trachtulcová/1 MAT - Hrdá/0 UCT - Pospíšková/0 xxx
5. 18.20 - 19.05 MAT - Hrdá MAR - Kosírová KAJ - Vasil xxx
6. 19.10 - 19.55 MAT - Hrdá/0 MAR - Kosírová/0 KAJ - Vasil/5 xxx
Poznámka:
Študent je povinný potvrdiť svoju účasť na konzultáciách triednemu učiteľovi do stredy 5. 12. 2018. Neúčasť študenta na konzultáciách je možné ospravedlniť z objektívnych dôvodov, ktoré musia byť potvrdené písomným dokladom (napr. lekárskym potvrdením).  
V prípade, že študent
sa nezúčastní vyučovania bez zdokladovania jeho neprítomnosti v škole a neabsolvuje výučbu vo vyučovacom predmete v rozsahu 40% a viac, bude v tomto predmete neklasifikovaný.
Ukončenie výučby v predmete, možnosť vykonať skúšku TEA - Forrová/0
MAT - Hrdá/0
MAR - Kosírová/0
MAT - Hrdá/0
UCT - Pospíšková/0
API - Hrdá/0
UCT - Pospíšková/0
           
8.12.2018  -  dištančná forma štúdia
           
Trieda I.C III.C IV.C III.E PMŠ HA
Hodina Čas MR CR - 1.roč. MR CR - 3.roč. MR CR - 4.roč. PMŠ-3.ročník
Mgr. K. Štefániková Ing. J. Kosírová  Mgr. E. Hrdá Mgr. E. Hrdá
1. 08.30 - 09.15 SJL - Trachtulcová/0 KOS - Kosírová/0 KAJ - Vasil xxx
2. 09.20 - 10.05 EKO - Širgelová SJL - Duračková KAJ - Vasil xxx
3. 10.10 - 10.55 EKO - Širgelová/0 SJL - Duračková KAJ - Vasil xxx
4. 11.00 - 11.45 ANJ - Szarková SJL - Duračková KAJ - Vasil xxx
5. 12.15 - 13.00 ANJ - Szarková SJL - Duračková/0 KAJ - Vasil/0 xxx
6. 13.05 - 13.50 ANJ - Szarková/0 ANJ - Szarková ANJ - Vasil/0 xxx
7. 13.55 - 14.40 xxx ANJ - Szarková/0 SJL - Duračková xxx
8. 14:45- 15.30 xxx xxx SJL - Duračková xxx
9.   xxx xxx SJL - Duračková/0 xxx
Ukončenie výučby v predmete, možnosť vykonať skúšku
SJL - Trachtulcová/0
EKO - Širgelová//0
ANJ - Szarková/0
SJL - Duračková//0
ANJ - Szarková/0
KOS - Kosírová/0
KAJ - Vasil/0
ANJ - Vasil/0
SJL - Duračková/0
xxx
           
 

 

           
  30.11.2018  - výučba realizovaná v škole
           
Trieda I.C III.C IV.C III.E PMŠ HA
Hodina Čas MR CR - 1.roč. MR CR - 3.roč. MR CR - 4.roč. PMŠ-3.ročník
Mgr. K. Štefániková Ing. J. Kosírová  Mgr. E. Hrdá Mgr. E. Hrdá
1. 15.00 - 15.45 MAT - Hrdá UCT - Pospíšková/0 SJL - Duračková HGM - Širgelová
2. 15.50 - 16.35 MAT - Hrdá/2 EKO - Pospíšková/3 SJL - Duračková/3 HGM - Širgelová/0
3. 16.40 - 17.25 ANJ - Szarková API - Hrdá UCT - Pospíšková UCT - Pospíšková
4. 17.30 - 18.15 ANJ - Szarková/7 API - Hrdá/0 UCT - Pospíšková/3 UCT - Pospíšková/4
5. 18.20 - 19.05 SJL - Trachtulcová KAJ - Szarková API - Hrdá INF - Hrdá
6. 19.10 - 19.55 SJL - Trachtulcová/2 KAJ - Szarková/1 API - Hrdá/1 INF - Hrdá/1
Poznámka:
Študent je povinný potvrdiť svoju účasť na konzultáciách triednemu učiteľovi do stredy 28. 11. 2018. Neúčasť študenta na konzultáciách je možné ospravedlniť z objektívnych dôvodov, ktoré musia byť potvrdené písomným dokladom (napr. lekárskym potvrdením).  
V prípade, že študent
sa nezúčastní vyučovania bez zdokladovania jeho neprítomnosti v škole a neabsolvuje výučbu vo vyučovacom predmete v rozsahu 40% a viac, bude v tomto predmete neklasifikovaný.
Ukončenie výučby v predmete, možnosť vykonať skúšku xxxx UCT - Pospíšková/0
API - Hrdá/0
xxxx HGM - Širgelová/0
           
1.12.2018  -  dištančná forma štúdia
           
Trieda I.C III.C IV.C III.E PMŠ HA
Hodina Čas MR CR - 1.roč. MR CR - 3.roč. MR CR - 4.roč. PMŠ-3.ročník
Mgr. K. Štefániková Ing. J. Kosírová  Mgr. E. Hrdá Mgr. E. Hrdá
1. 08.30 - 09.15 EKO - Širgelová MAN - Širgelová/0 ANJ - Vasil ANJ - Vasil
2. 09.20 - 10.05 EKO - Širgelová/2 EKO - Pospíšková ANJ - Vasil/1 ANJ - Vasil/0
3. 10.10 - 10.55 SPJ - Štefániková EKO - Pospíšková EKO - Pospíšková EKO - Pospíšková
4. 11.00 - 11.45 SPJ - Štefániková/0 EKO - Pospíšková//0 EKO - Pospíšková/0 EKO - Pospíšková/0
5. 12.15 - 13.00 ANJ - Szarková KAJ - Szarková/0 KAJ - Vasil/7 INF - Hrdá/0
6. 13.05 - 13.50 ANJ - Szarková ANS - Kosírová MAN - Širgelová/0 UCT - Pospíšková/3
7. 13.55 - 14.40 ANJ - Szarková ANS - Kosírová SPJ/NEJ - Štefániková/Walther SPJ - Štefániková
8. 14:45- 15.30 ANJ - Szarková/3 ANS - Kosírová/0 SPJ/NEJ - Štefániková/Walther/0 SPJ - Štefániková/0
Ukončenie výučby v predmete, možnosť vykonať skúšku SPJ - Štefániková/0 MAN - Širgelová/0
EKO - Pospíšková//0
KAJ - Szarková/0
ANS - Kosírová/0
MAN - Širgelová/0
SPJ/NEJ - Štefániková/Walther/0
EKO - Pospíšková/0
ANJ - Vasil/0
EKO - Pospíšková/0
INF - Hrdá/0
SPJ - Štefániková/0

 

 

23.11.2018  - výučba realizovaná v škole

           
Trieda I.C III.C IV.C III.E PMŠ HA
Hodina Čas MR CR - 1.roč. MR CR - 3.roč. MR CR - 4.roč. PMŠ-3.ročník
Mgr. K. Štefániková Ing. J. Kosírová  Mgr. E. Hrdá Mgr. E. Hrdá
1. 15.00 - 15.45 INF - Forrová SJL- Duračková MAT - Hrdá HGM - Širgelová
2. 15.50 - 16.35 INF - Forrová/1 SJL - Duračková/6 MAT- Hrdá/0 HGM - Širgelová/4
3. 16.40 - 17.25 TEA - Forrová API - Hrdá UCT - Pospíšková UCT - Pospíšková
4. 17.30 - 18.15 TEA - Forrová/3 API - Hrdá/2 UCT - Pospíšková/5 UCT - Pospíšková/6
5. 18.20 - 19.05 SJL - Trachtulcová UCT - Pospíšková MAR - Kosírová MAR - Kosírová
6. 19.10 - 19.55 SJL - Trachtulcová/6 UCT - Pospíšková/1 MAR - Kosírová/0 MAR - Kosírová/0
Poznámka:
Študent je povinný potvrdiť svoju účasť na konzultáciách triednemu učiteľovi do stredy 21. 11. 2018. Neúčasť študenta na konzultáciách je možné ospravedlniť z objektívnych dôvodov, ktoré musia byť potvrdené písomným dokladom (napr. lekárskym potvrdením).  
V prípade, že študent
sa nezúčastní vyučovania bez zdokladovania jeho neprítomnosti v škole a neabsolvuje výučbu vo vyučovacom predmete v rozsahu 40% a viac, bude v tomto predmete neklasifikovaný.
Ukončenie výučby v predmete, možnosť vykonať skúšku xxxx xxxx MAT- Hrdá/0
MAR - Kosírová/0
MAR - Kosírová/0
           
24.11.2018  -  dištančná forma štúdia
           
Trieda I.C III.C IV.C III.E PMŠ HA
Hodina Čas MR CR - 1.roč. MR CR - 3.roč. MR CR - 4.roč. PMŠ-3.ročník
Mgr. K. Štefániková Ing. J. Kosírová  Mgr. E. Hrdá Mgr. E. Hrdá
1. 08.30 - 09.15 ANJ - Szarková KAJ - Szarková KAJ - Vasil HGM - Širgelová
2. 09.20 - 10.05 ANJ - Szarková/9 KAJ - Szarková/3 KAJ - Vasil/8 HGM - Širgelová/2
3. 10.10 - 10.55 SJL - Trachtulcová EKO - Pospíšková ANJ - Vasil ANJ - Vasil
4. 11.00 - 11.45 SJL - Trachtulcová/4 EKO - Pospíšková//4 ANJ - Vasil/3 ANJ - Vasil/2
5. 12.15 - 13.00 SPJ - Štefániková SJL - Duračková EKO - Pospíšková EKO - Pospíšková
6. 13.05 - 13.50 SPJ - Štefániková/2 SJL - Duračková/4 EKO - Pospíšková/2 EKO - Pospíšková/2
7. 13.55 - 14.40 INF - Forrová/0 ANJ - Szarková SJL - Duračková INF -Hrdá
8. 14:45- 15.30 GCR - Kosírová/0 ANJ - Szarková/2 SJL - Duračková/5 INF- Hrdá/3
Ukončenie výučby v predmete, možnosť vykonať skúšku INF - Forrová/0
GCR - Kosírová/0
xxxx xxxx xxxx
 
     
     
             

 

  16.11.2018  - výučba realizovaná v škole
           
Trieda I.C III.C IV.C III.E PMŠ HA
Hodina Čas MR CR - 1.roč. MR CR - 3.roč. MR CR - 4.roč. PMŠ-3.ročník
Mgr. K. Štefániková Ing. J. Kosírová  Mgr. E. Hrdá Mgr. E. Hrdá
1. 15.00 - 15.45 INF - Forrová ANJ - Szarková MAR - Kosírová MAR - Kosírová
2. 15.50 - 16.35 INF - Forrová/3 ANJ - Szarková/6 MAR - Kosírová/2 MAR - Kosírová/2
3. 16.40 - 17.25 TEA - Forrová KAJ - Szarková MAT - Hrdá TEA - Forrová/0
4. 17.30 - 18.15 TEA - Forrová/5 KAJ - Szarková/7 MAT- Hrdá/2 SPJ - Štefániková
5. 18.20 - 19.05 ANJ - Szarková API - Hrdá KAJ - Vasil SPJ - Štefániková//4
6. 19.10 - 19.55 ANJ - Szarková/13 API - Hrdá/4 KAJ - Vasil/10 KAJ - Vasil/0 
Poznámka:
Študent je povinný potvrdiť svoju účasť na konzultáciách triednemu učiteľovi do stredy 14. 11. 2018. Neúčasť študenta na konzultáciách je možné ospravedlniť z objektívnych dôvodov, ktoré musia byť potvrdené písomným dokladom (napr. lekárskym potvrdením).  
V prípade, že študent
sa nezúčastní vyučovania bez zdokladovania jeho neprítomnosti v škole a neabsolvuje výučbu vo vyučovacom predmete v rozsahu 40% a viac, bude v tomto predmete neklasifikovaný.
Ukončenie výučby v predmete, možnosť vykonať skúšku xxxx xxxx xxxx TEA - Forrová/0 KAJ - Vasil/0
           
17.11.2018  -  dištančná forma štúdia
           
Trieda I.C III.C IV.C III.E PMŠ HA
Hodina Čas MR CR - 1.roč. MR CR - 3.roč. MR CR - 4.roč. PMŠ-3.ročník
Mgr. K. Štefániková Ing. J. Kosírová  Mgr. E. Hrdá Mgr. E. Hrdá
1. 08.30 - 09.15 ANJ - Szarková KAJ - Szarková SJL - Duračková HGM - Širgelová
2. 09.20 - 10.05 ANJ - Szarková/11 KAJ - Szarková/5 SJL - Duračková/7 HGM - Širgelová/6
3. 10.10 - 10.55 EKO - Širgelová EKO - Pospíšková ANJ - Vasil ANJ - Vasil
4. 11.00 - 11.45 EKO - Širgelová/4 EKO - Pospíšková//6 ANJ - Vasil/5 ANJ - Vasil/4
5. 12.15 - 13.00 SPJ - Štefániková SPJ/NEJ - Štefániková/Walther EKO - Pospíšková EKO - Pospíšková
6. 13.05 - 13.50 SPJ - Štefániková/4 SPJ/NEJ - Štefániková/Walther/0 EKO - Pospíšková/4 EKO - Pospíšková/4
7. 13.55 - 14.40 GCR - Kosírová ANJ - Szarková SPJ/NEJ - Štefániková/Walther SPJ - Štefániková
8. 14:45- 15.30 GCR - Kosírová/1 ANJ - Szarková/4 SPJ/NEJ - Štefániková/Walther/2 SPJ - Štefániková/2
Ukončenie výučby v predmete, možnosť vykonať skúšku xxxx SPJ/NEJ - Štefániková/Walther/0 xxxx xxxx
           

 

ZMENA


Oznamujeme žiakom diaľkového štúdia, že vyučovanie 26.-27.10.2018 bude realizované

v náhradnom termíne 30.11.-1.12.2018.

Ostatné termíny zostávajú nezmenené.    

 

 

 

 
 
  12.10.2018  - výučba realizovaná v škole
           
Trieda I.C III.C IV.C III.E PMŠ HA
Hodina Čas MR CR - 1.roč. MR CR - 3.roč. MR CR - 4.roč. PMŠ-3.ročník
Mgr. K. Štefániková Ing. J. Kosírová  Mgr. E. Hrdá Mgr. E. Hrdá
1. 15.00 - 15.45 GCR - Kosírová API - Hrdá SPJ/NEJ - Štefániková/Walther SPJ - Štefániková
2. 15.50 - 16.35 GCR - Kosírová/3 API - Hrdá/6 SPJ/NEJ - Štefániková/Walther/4 SPJ - Štefániková/6
3. 16.40 - 17.25 TEA - Forrová ANS - Kosírová/3 API - Hrdá TEA - Forrová
4. 17.30 - 18.15 TEA - Forrová/7 MAR - Kosírová2 API - Hrdá/3 TEA - Forrová/1
5. 18.20 - 19.05 INF - Forrová SPJ/NEJ - Štefániková/Walther ANJ - Vasil ANJ - Vasil
6. 19.10 - 19.55 INF - Forrová/5 SPJ/NEJ - Štefániková/Walther/2 ANJ - Vasil/7 ANJ - Vasil/6
Poznámka:
Študent je povinný potvrdiť svoju účasť na konzultáciách triednemu učiteľovi do stredy 10. 10. 2018. Neúčasť študenta na konzultáciách je možné ospravedlniť z objektívnych dôvodov, ktoré musia byť potvrdené písomným dokladom (napr. lekárskym potvrdením).  
V prípade, že študent
sa nezúčastní vyučovania bez zdokladovania jeho neprítomnosti v škole a neabsolvuje výučbu vo vyučovacom predmete v rozsahu 40% a viac, bude v tomto predmete neklasifikovaný.
Ukončenie výučby v predmete, možnosť vykonať skúšku xxxx xxxx xxxx xxxx
           
13.10.2018  -  dištančná forma štúdia
           
Trieda I.C III.C IV.C III.E PMŠ HA
Hodina Čas MR CR - 1.roč. MR CR - 3.roč. MR CR - 4.roč. PMŠ-3.ročník
Mgr. K. Štefániková Ing. J. Kosírová  Mgr. E. Hrdá Mgr. E. Hrdá
1. 08.30 - 09.15 ANJ - Szarková APP - Holocsyová KAJ - Vasil HGM - Širgelová
2. 09.20 - 10.05 ANJ - Szarková APP - Holocsyová/0 KAJ - Vasil HGM - Širgelová/8
3. 10.10 - 10.55 ANJ - Szarková/15 SJL - Duračková KAJ - Vasil/12 EKO - Pospíšková
4. 11.00 - 11.45 BIO - Štefániková/0 SJL - Duračková/8 SPS - Kosírová/0 EKO - Pospíšková/6
5. 12.15 - 13.00 SPK - Holocsyová ANJ - Szarková MAN - Širgelová ANS - Kosírová
6. 13.05 - 13.50 SPK - Holocsyová/0 ANJ- Szarková/8 MAN - Širgelová/1 ANS - Kosírová/0
7. 13.55 - 14.40 DEJ - Duračková/0 MAN - Širgelová PRN - Honz PRN - Honz
8. 14:45- 15.30 SCR - Kosírová/0 MAN - Širgelová/1 PRN - Honz/0 PRN - Honz/0
Ukončenie výučby v predmete, možnosť vykonať skúšku BIO - Štefániková/0 DEJ - Duračková/0 SPK - Holocsyová/0 SCR - Kosírová/0 APP - Holocsyová/0 SPS - Kosírová/0
PRN - Honz/0
ANS - Kosírová/0 PRN - Honz/0
           
           
 

 

 
 
 
 
 
  5.10.2018  - výučba realizovaná v škole
           
Trieda I.C III.C IV.C III.E PMŠ HA
Hodina Čas MR CR - 1.roč. MR CR - 3.roč. MR CR - 4.roč. PMŠ-3.ročník
Mgr. K. Štefániková Ing. J. Kosírová  Mgr. E. Hrdá Mgr. E. Hrdá
1. 15.00 - 15.45 ANJ - Szarková UCT - Pospíšková SJL - Duračková HGM - Širgelová
2. 15.50 - 16.35 ANJ - Szarková/18 UCT - Pospíšková/3 SJL - Duračková/11 HGM - Širgelová/14
3. 16.40 - 17.25 SCR - Kosírová ANJ - Szarková UCT - Pospíšková UCT - Pospíšková
4. 17.30 - 18.15 SCR - Kosírová/1 ANJ - Szarková/10 UCT - Pospíšková/7 UCT - Pospíšková/8
5. 18.20 - 19.05 MAT - Hrdá KAJ - Szarková EKO - Pospíšková EKO - Pospíšková
6. 19.10 - 19.55 MAT - Hrdá/4 KAJ - Szarková/11 EKO - Pospíšková/6 EKO - Pospíšková/8
Poznámka:
Študent je povinný potvrdiť svoju účasť na konzultáciách triednemu učiteľovi do stredy 3. 10. 2018. Neúčasť študenta na konzultáciách je možné ospravedlniť z objektívnych dôvodov, ktoré musia byť potvrdené písomným dokladom (napr. lekárskym potvrdením).  
V prípade, že študent
sa nezúčastní vyučovania bez zdokladovania jeho neprítomnosti v škole a neabsolvuje výučbu vo vyučovacom predmete v rozsahu 40% a viac, bude v tomto predmete neklasifikovaný.
Ukončenie výučby v predmete, možnosť vykonať skúšku xxxx xxxx xxxx xxxx
           
6.10.2018  -  dištančná forma štúdia
           
Trieda I.C III.C IV.C III.E PMŠ HA
Hodina Čas MR CR - 1.roč. MR CR - 3.roč. MR CR - 4.roč. PMŠ-3.ročník
Mgr. K. Štefániková Ing. J. Kosírová  Mgr. E. Hrdá Mgr. E. Hrdá
1. 08.30 - 09.15 DEJ - Duračková SJL - Duračková KAJ - Vasil KAJ - Vasil
2. 09.20 - 10.05 DEJ - Duračková/1 SJL- Duračková/10 KAJ - Vasil/15 KAJ - Vasil/1
3. 10.10 - 10.55 BIO - Štefániková SPJ/NEJ - Štefániková/Walther MAN - Širgelová HGM - Širgelová
4. 11.00 - 11.45 BIO - Štefániková/1 SPJ /NEJ- Štefániková/Walther/4 MAN - Širgelová/3 HGM - Širgelová/12
5. 12.15 - 13.00 EKO - Širgelová KAJ - Szarková SPS - Kosírová ANS - Kosírová
6. 13.05 - 13.50 EKO - Širgelová/6 KAJ - Szarková/9 SPS - Kosírová/1 ANS - Kosírová/2
7. 13.55 - 14.40 SPK - Holocsyová/2 MAN - Širgelová SJL - Duračková HGM - Širgelová
8. 14:45- 15.30 GCR - Kosírová/5 MAN - Širgelová/3 SJL - Duračková/9 HGM - Širgelová/10
Ukončenie výučby v predmete, možnosť vykonať skúšku xxx xxx xxx xxx
           
 
 
           
 
 
 
  21.09.2018  - výučba realizovaná v škole
           
Trieda I.C III.C IV.C III.E PMŠ HA
Hodina Čas MR CR - 1.roč. MR CR - 3.roč. MR CR - 4.roč. PMŠ-3.ročník
Mgr. K. Štefániková Ing. J. Kosírová  Mgr. E. Hrdá Mgr. E. Hrdá
1. 15.00 - 15.45 TRH - Štefániková TRH - Kosírová TRH - Hrdá TRH - Hrdá
2. 15.50 - 16.35 ŠPJ - Štefániková/6 UCT - Pospíšková API - Hrdá HGM - Širgelová
3. 16.40 - 17.25 SJL - Trachtulcová UCT - Pospíšková/5 API - Hrdá/5 HGM - Širgelová/18
4. 17.30 - 18.15 SJL - Trachtulcová MAT - Hrdá MAR - Kosírová/4 MAR - Kosírová/4
5. 18.20 - 19.05 GCR - Kosírová/6 MAT - Hrdá/3 ANJ - Vasil ANJ - Vasil
6. 19.10 - 19.55 SJL - Trachtulcová/8 MAR - Kosírová/3 ANJ - Vasil/9 ANJ - Vasil/8
Poznámka:
Študent je povinný potvrdiť svoju účasť na konzultáciách triednemu učiteľovi do stredy 19.09.2018. Neúčasť študenta na konzultáciách je možné ospravedlniť z objektívnych dôvodov, ktoré musia byť potvrdené písomným dokladom (napr. lekárskym potvrdením).  
V prípade, že študent
sa nezúčastní vyučovania bez zdokladovania jeho neprítomnosti v škole a neabsolvuje výučbu vo vyučovacom predmete v rozsahu 40% a viac, bude v tomto predmete neklasifikovaný.
Ukončenie výučby v predmete, možnosť vykonať skúšku xxxx xxxx xxxx xxxx
           
22.09.2018  -  dištančná forma štúdia
           
Trieda I.C III.C IV.C III.E PMŠ HA
Hodina Čas MR CR - 1.roč. MR CR - 3.roč. MR CR - 4.roč. PMŠ-3.ročník
Mgr. K. Štefániková Ing. J. Kosírová  Mgr. E. Hrdá Mgr. E. Hrdá
1. 08.30 - 09.15 SPK - Holocsyová/3 APP - Holocsyová SPS - Kosírová HGM - Širgelová
2. 09.20 - 10.05 DEJ - Duračková/ APP - Holocsyová/2 SPS - Kosírová/3 HGM - Širgelová/16
3. 10.10 - 10.55 DEJ - Duračková/3 KOS - Kosírová PRN - Honz PRN - Honz
4. 11.00 - 11.45 SCR - Kosírová/ KOS - Kosírová/2 PRN - Honz/2 PRN - Honz
5. 12.15 - 13.00 SCR - Kosírová/3 KAJ - Szarková KAJ - Vasil PRN - Honz/2
6. 13.05 - 13.50 OBN - Honz/0 KAJ - Szarková/13 KAJ - Vasil/17 KAJ - Vasil
7. 13.55 - 14.40 BIO - Štefániková ŠPJ/NEJ - Štefániková/Walther ŠPJ/NEJ - Štefániková/Walther KAJ - Vasil/3
8. 14:45- 15.30 BIO - Štefániková/3 ŠPJ/NEJ- Štefániková/Walther/6 ŠPJ/NEJ- Štefániková/Walther/6 ANS -Kosírová/4
Ukončenie výučby v predmete, možnosť vykonať skúšku OBN - Honz/0 xxx xxx xxx
           
 

 

Termíny výučby na diaľkovej forme štúdia

 v 1. polroku šk. r. 2018/2019

 

TERMÍNY VYUČOVANIA

Poznámka

Piatok

21.09.2018

prezenčná forma štúdia

Sobota

22.09.2018

dištančná forma štúdia

Piatok

05.10.2018

prezenčná forma štúdia

Sobota

06.10. 2018

dištančná forma štúdia

Piatok

12.10.2018

prezenčná forma štúdia

Sobota

13.10.2018

dištančná forma štúdia

Piatok

16.11. 2018

prezenčná forma štúdia

Sobota

17.11. 2018

dištančná forma štúdia

Piatok

23.11.2018

prezenčná forma štúdia

Sobota

24.11.2018

dištančná forma štúdia

Piatok

30.11.2018

prezenčná forma štúdia

Sobota

1.12.2018

dištančná forma štúdia

Piatok

07.12.2018

prezenčná forma štúdia

Sobota

08.12.2018

dištančná forma štúdia

Poznámka:

Rozsah výučby v piatok – od 15:00 hod. do 19:55 hod.

Rozsah výučby v sobotu – od 8:30 hod. do 15:30 hod.

 

 

TERMÍNY SKÚŠOK

Poznámka

Piatok

11.01.2019

1. termín

Sobota

12.01.2019

1. termín

Piatok

18.01.2019

2. termín

Sobota

19.01.2019

2. termín

 

   

 

 

Vážení študenti externej (diaľkovej) formy štúdia,

 

oznamujeme Vám, že naše prvé stretnutie (konzultácie) v šk. roku 2018/2019 bude

21.09.2018  o 15.00 hod. v priestoroch Súkromnej strednej odbornej školy HOST,

Riazanská 75, Bratislava.

Rozvrh zverejníme dodatočne.

Manažérmi  externej  formy štúdia  sú: Mgr. Eva Hrdá a Ing. Jana Kosírová

Prijatí žiaci do 1. ročníka prídu na 14.00 hod.

Účasť všetkých študentov je nutná, je začiatok školského roku, bude sa hovoriť

aj o organizácii konzultácii a celého šk. roku.

Tešíme sa na Vás,

                                             Mgr. Eva Hrdá a Ing. Jana  Kosírová

         
           

kontakt:  Mgr. Hrdá – evka.hrda@gmail.com

 

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola HOST
    Riazanská 75, 831 03 Bratislava
  • +421 x 0243420980

Fotogaléria