Navigácia

Diaľkové štúdium

DIAĽKOVÉ ŠTÚDIUM

ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

ROZVRH PRE DIAĽKOVÚ FORMU ŠTÚDIA 
     

 

  22.10.2021  - prezenčná forma štúdia  
           
Trieda I.C II.C III.C IV.C
Hodina Čas MR CR - 1.roč. MR CR - 2.roč. MR CR - 3.roč. MR CR - 4.roč.
Mgr. Ľ. Kubišová Ing. Ľ. Forrová Mgr. E. Hrdá Mgr. K. Štefániková
1. 15.00 - 15.45 INF Forrová ANJ Szarková ANJ Vasil SPS Kosírová
2. 15.50 - 16.35 INF Forrová/6 ANJ Szarková/13 ANJ Vasil/6 SPS Kosírová/1
3. 16.40 - 17.25 ANJ Vasil INF Forrová SJL Poláková SJL Duračková
4. 17.30 - 18.15 ANJ Vasil/16 INF Forrová/4 SJL Poláková/7 SJL Duračková/7
5. 18.20 - 19.05 SJL Poláková SCR Kosírová API Forrová KAJ Vasil
6. 19.10 - 19.55 SJL Poláková/7 SCR Kosírová/3 API Forrová/4 KAJ Vasil/13
Poznámka:
Študent je povinný potvrdiť svoju účasť na konzultáciách koordinátorovi DŠ do štvrtka 21.10.2021. Neúčasť študenta na konzultáciách je možné ospravedlniť z objektívnych dôvodov, ktoré musia byť potvrdené písomným dokladom (napr. lekárskym potvrdením).  
V prípade, že študent
sa nezúčastní vyučovania bez zdokladovania jeho neprítomnosti v škole a neabsolvuje výučbu vo vyučovacom predmete v rozsahu 40% a viac, bude v tomto predmete neklasifikovaný.
Ukončenie výučby v predmete, možnosť vykonať skúšku xxxx xxxx xxxx xxxx
           
23.10.2021  -  dištančná forma štúdia
           
Trieda I.C II.C III.C IV.C
Hodina Čas MR CR - 1.roč. MR CR - 2.roč. MR CR - 3.roč. MR CR - 4.roč.
Mgr. Ľ. Kubišová Ing. Ľ. Forrová Mgr. E. Hrdá Mgr. K. Štefániková
1. 08.30 - 09.15 ANJ Vasil ANJ Szarková SPJ/NEJ Štefániková/Poláková UCT Pospíšková
2. 09.20 - 10.05 ANJ Vasil/14 ANJ Szarková/11 SPJ/NEJ Štefániková/Poláková/4 UCT Pospíšková/6
3. 10.10 - 10.55 MAT Hrdá DEJ Duračková UCT Pospíšková KAJ Vasil
4. 11.00 - 11.45 MAT Hrdá/4 DEJ Duračková/3 UCT Pospíšková/5 KAJ Vasil/11
5. 12.15 - 13.00 SPJ/NEJ Štefániková/Poláková MAR Kubišová KOS Kosírová EKO Pospíšková
6. 13.05 - 13.50 SPJ/NEJ Štefániková/Poláková/3 MAR Kubišová/2 KOS Kosírová/2 EKO Pospíšková/4
7. 13.55 - 14.40 EKO Kubišová EKO Pospíšková KAJ Szarková MAT Hrdá
8. 14:45- 15.30 EKO Kubišová/2 EKO Pospíšková/2 KAJ Szarková/7 MAT Hrdá/2
Ukončenie výučby v predmete, možnosť vykonať skúšku xxx xxx xxx xxx

 

 
  8.10.2021  - dištančná forma štúdia  
           
Trieda I.C II.C III.C IV.C
Hodina Čas MR CR - 1.roč. MR CR - 2.roč. MR CR - 3.roč. MR CR - 4.roč.
Mgr. Ľ. Kubišová Ing. Ľ. Forrová Mgr. E. Hrdá Mgr. K. Štefániková
1. 15.00 - 15.45 GCR Kosírová MAT - Hrdá SJL Poláková SJL Duračková
2. 15.50 - 16.35 GCR Kosírová/4 MAT - Hrdá/4 SJL Poláková/11 SJL Duračková/9
3. 16.40 - 17.25 ŠPJ/NEJ Štefániková/Poláková ANJ - Szarková EKO Pospíšková  KAJ Vasil
4. 17.30 - 18.15 ŠPJ/NEJ Štefániková/Poláková/5 ANJ - Szarková/17 EKO Pospíšková/6 KAJ Vasil/15
5. 18.20 - 19.05 SJL Poláková SJL Duračková KAJ Szarková MAR Kubišová
6. 19.10 - 19.55 SJL Poláková/9 SJL Duračková /9 KAJ Szarková/11 MAR Kubišová/3
Poznámka:
Ukončenie výučby v predmete, možnosť vykonať skúšku xxxx xxxx xxxx xxxx
           
9.10.2021  -  dištančná forma štúdia
           
Trieda I.C II.C III.C IV.C
Hodina Čas MR CR - 1.roč. MR CR - 2.roč. MR CR - 3.roč. MR CR - 4.roč.
Mgr. Ľ. Kubišová Ing. Ľ. Forrová Mgr. E. Hrdá Mgr. K. Štefániková
1. 08.30 - 09.15 ANJ Vasil ŠPJ/NEJ - Štefániková/Poláková MAT Hrdá MAN Kubišová
2. 09.20 - 10.05 ANJ Vasi/18 ŠPJ/NEJ - Štefániková/Poláková/4 MAT Hrdá/3 MAN Kubišová/3
3. 10.10 - 10.55 EKO Kubišová SJL Duračková ANJ - Vasil SPJ/NEJ Štefániková/Poláková
4. 11.00 - 11.45 EKO Kubišová/4 SJL Duračková/7 ANJ - Vasil/8 SPJ/NEJ Štefániková/Poláková/6
5. 12.15 - 13.00 DEJ Duračková ANJ Szarková SJL Poláková EKO Pospíšková
6. 13.05 - 13.50 DEJ Duračková/1 ANJ Szarková/15 SJL Poláková/9 EKO Pospíšková/6
7. 13.55 - 14.40 BIO - Štefániková EKO Pospíšková KAJ Szarková SPS Kosírová
8. 14:45- 15.30 BIO - Štefániková/1 EKO Pospíšková/4 KAJ Szarková/9 SPS Kosírová/3
Ukončenie výučby v predmete, možnosť vykonať skúšku xxx xxx xxx xxx
           
   

 

 

   
 
 
           
  24.09.2021  - výučba realizovaná v škole
           
Trieda I.C II.C III.C IV.C
Hodina Čas MR CR - 1.roč. MR CR - 2.roč. MR CR - 3.roč. MR CR - 4.roč.
Mgr. Ľ. Kubišová Ing. Ľ. Forrová Mgr. E. Hrdá Mgr. K. Štefániková
1. 15.00 - 15.45 TRH  Forrová TRH Pospíšková TRH Hrdá TRH Štefániková/Kosírová
2. 15.50 - 16.35 TEA  Forrová ANJ Szarková MAR Kubišová/4 TRH Kosírová
3. 16.40 - 17.25 TEA Forrová/7 ANJ Szarková/19 MAN Kubišová SJL Duračková/13
4. 17.30 - 18.15 GCR Kosírová/6 TEA Forrová/4 MAN Kubišová/4 UCT Pospíšková/8
5. 18.20 - 19.05 EKO Kubišová EKO Pospíšková API Forrová ANJ Szarková
6. 19.10 - 19.55 EKO Kubišová/6 EKO Pospíšková/6 API Forrová/6 ANJ Szarková/10
Poznámka:
Študent je povinný potvrdiť svoju účasť na konzultáciách koordinátorovi DŠ do štvrtka 23.09.2021. Neúčasť študenta na konzultáciách je možné ospravedlniť z objektívnych dôvodov, ktoré musia byť potvrdené písomným dokladom (napr. lekárskym potvrdením).  
V prípade, že študent
sa nezúčastní vyučovania bez zdokladovania jeho neprítomnosti v škole a neabsolvuje výučbu vo vyučovacom predmete v rozsahu 40% a viac, bude v tomto predmete neklasifikovaný.
Ukončenie výučby v predmete, možnosť vykonať skúšku xxxx xxxx  xxxx xxxx
           
25.09.2021  -  dištančná forma štúdia
           
Trieda I.C II.C III.C IV.C
Hodina Čas MR CR - 1.roč. MR CR - 2.roč. MR CR - 3.roč. MR CR - 4.roč.
Mgr. Ľ. Kubišová Ing. Ľ. Forrová Mgr. E. Hrdá Mgr. K. Štefániková
1. 08.30 - 09.15 SPK Szarková ŠPJ/NEJ Štefániková/Poláková APP Kubišová PRN Honz
2. 09.20 - 10.05 SPK Szarková/2 ŠPJ/NEJ Štefániková/Poláková/6 APP Kubišová/2 PRN Honz/2
3. 10.10 - 10.55 DEJ Duračková GCR Kosírová ANJ Vasil ANJ Szarková
4. 11.00 - 11.45 DEJ Duračková/3 GCR Kosírová/6 ANJ Vasil/10 ANJ Szarková/8
5. 12.15 - 13.00 TEA Forrová MAN Kubišová KAJ Szarková KAJ Vasil
6. 13.05 - 13.50 TEA Forrová/5 MAN Kubišová/3 KAJ Szarková/13 KAJ Vasil/17
7. 13.55 - 14.40 BIO Štefániková DEK Duračková ŠPJ/NEJ Štefániková/Poláková SJL Duračková
8. 14:45- 15.30 BIO Štefániková/3 DEK Duračková/2 ŠPJ/NEJ Štefániková/Poláková/6 SJL Duračková/11
Ukončenie výučby v predmete, možnosť vykonať skúšku xxx xxx xxx xxx
           

 

 

 

Termíny výučby na diaľkovej forme štúdia

 v 1. polroku šk. r. 2021/2022

 

TERMÍNY VYUČOVANIA

Poznámka

Piatok

24.09.2021

prezenčná forma štúdia

Sobota

25.09. 2021

dištančná forma štúdia

Piatok

8.10. 2021

dištančná forma štúdia

Sobota

9.10. 2021

dištančná forma štúdia

Piatok

22.10.2021

prezenčná forma štúdia

Sobota

23.10.2021

dištančná forma štúdia

Piatok

5.11. 2021

dištančná forma štúdia

Sobota

6.11. 2021

dištančná forma štúdia

Piatok

19.11.2021

prezenčná forma štúdia

Sobota

20.11.2021

dištančná forma štúdia

Piatok

3.12.2021

prezenčná forma štúdia

Sobota

4.12.2021

dištančná forma štúdia

Piatok

17.12.2021

dištančná forma štúdia

Sobota

18.12.2021

dištančná forma štúdia

 

Poznámka:

Rozsah výučby v piatok – od 15:00 hod. do 19:55 hod.

Rozsah výučby v sobotu – od 8:30 hod. do 15:30 hod.

 

 

TERMÍNY SKÚŠOK

Poznámka

Piatok

14.1.2022

1. termín

Sobota

15.1.2022

1. termín

Piatok

21.01.2022

2. termín

Sobota

22.01.2022

2. termín

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa 20.09.2021                                              Vypracovala: Mgr. Eva Hrdá

 

____________________________________________________________

 

 

Vážení žiaci externého štúdia v odbore Manažment regionálneho cestovného ruchu (MRCR)!

Oznamujeme Vám, že dňa 24.09.2021 (piatok) začíname výučbu v budove školy na Pionierskej ulici 15, 831 02 Bratislave na 2. poschodí:

 -  od 14.00 hod.  žiaci prvého ročníka (1.C)

 -  od 15.00 hod. žiaci druhého (2.C), tretieho (3.C) a štvrtého ročníka (4.C).

Žiadame Vás o dochvíľnosť a vyplnenie tlačiva o bezpríznakovosti na Edupage, podstránka Žiadosti/vyhlásenia, časť Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti v deň príchodu do budovy školy.

Tešíme sa na spoločné stretnutie!

Vedenie školy

Oznamy

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola HOST
    Riazanská 75, 831 03 Bratislava, Poštová adresa: Pionierska 15, 831 02 Bratislava
  • +421 2 43420980
    +421 901 706 143

Fotogaléria