Navigácia

Žiadosti

1._Ziadost_o_prijatie_na_studium_(neplnolety).pdf

1._Ziadost_o_prijatie_na_studium_(plnolety).pdf

10._Oznamenie_o_zanechani_studia_(neplnolety).pdf

10._Oznamenie_o_zanechani_studia_(plnolety).pdf

11._Ziadost_o_prerusenie_studia_(neplnolety).pdf

11._Ziadost_o_prerusenie_studia_(plnolety).pdf

11._Ziadost_o_ukoncenie_prerusenia_studia_(plnolety).pdf

11._Ziadost_o_ukoncenie_prerusenia_studia_(neplnolety).pdf

12._Ziadost_rozdielova_KS_skuska.pdf

12._Ziadost_rozdielova_skuska_zahranicie.pdf

13._Ziadost_o_vydanie_odpisu_vysvedcenia_(neplnolety).pdf

13._Ziadost_o_vydanie_odpisu_vysvedcenia_(plnolety).pdf

14._Ziadost_o_uvolnenie_z_vyucovania.pdf

16._Ziadost_o_povolenie_casti_studia_v_zahranici.pdf

17._Ziadost_o_nahradnu_MS.pdf

17._Ziadost_o_upravu_MS.pdf

17._Ziadost_o_opravnu_MS.pdf

18._Ziadost_o_integraciu_(jeden_zakonny_zastupca).pdf

18._Ziadost_o_integraciu_(obaja_zakonni_zastupcovia).pdf

19._Ziadost_o_opravnu_skusku_(neplnolety).pdf

19._Ziadost_o_opravnu_skusku_(plnolety).pdf

2._Ziadost_o_prijatie_prestupom_z_inej_skoly_(neplnolety).pdf

2._Ziadost_o_prijatie_prestupom_z_inej_skoly_(plnolety).pdf

3._Ziadost_o_povolenie_opakovat_rocnik_(neplnolety).pdf

3._Ziadost_o_povolenie_opakovat_rocnik_(plnolety).pdf

4._Ziadost_o_zmenu_odboru_(neplnolety).pdf

4._Ziadost_o_zmenu_odboru_(plnolety).pdf

5._Ziadost_o_predlzenie_klasifikacneho_obdobia_(neplnolety).pdf

5._Ziadost_o_predlzenie_klasifikacneho_obdobia_(plnolety).pdf

5._Ziadost_o_predlzenie_skusobneho_obdobia_(neplnolety).pdf

5._Ziadost_o_predlzenie_skusobneho_obdobia_(plnolety).pdf

6._Ziadost_o_povolenie_studia_po_preruseni_(neplnolety).pdf

6._Ziadost_o_povolenie_studia_po_preruseni_(plnolety).pdf

7._Ziadost_o_IUP_(neplnolety).pdf

7._Ziadost_o_IUP_(plnolety).pdf

7._Ziadost_o_studium_upraveny_rozvrh_(neplnolety).pdf

7._Ziadost_o_studium_upraveny_rozvrh_(plnolety).pdf

8._Ziadost_o_oslobodenie_TSV__neplnolety__web.pdf

8._Ziadost_o_oslobodenie_TSV__plnolety__web.pdf

9._Vseobecna_ziadost_(plnolety).pdf

 

 

Oznamy

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola HOST
    Pionierska 15, 831 02 Bratislava-Nové Mesto
  • +421 2 43420980
    +421 901 706 143

Fotogaléria