Navigácia

Školský podporný tím

Kariérno mentorský projekt Lead up

Projekt je založený na koncepte mentoringu v podobe 1-on-1 (jeden
mentor na jedného študenta), pre študentov stredných škôl.
Spájame mladých ambicióznych ľudí s osobnosťami z rôznych
oblastí záujmu.

Mentor, dvojička a organizačný tím vie dopomôcť mladému
študentovi rozbehnúť svoje predstavy, sny a plány.
Vie pomôcť pri výbere vysokej školy, výbere zamestnania, pri
rozbehnutí vlastného biznisu či projektu.

Chceme ukázať a zároveň motivovať študentov zaujímavými eventmi,
súťažami,  workshopmi, zobrať ich na zaujímavé miesta a zoznámiť
ich s vplyvnými ľuďmi, ktorí im vedia pomôcť, usmerniť ich a
podporiť v osobnom aj kariérnom rozvoji.
Ak sa študent v našom projekte snaží, pracuje na sebe a berie si k
srdcu rady a využíva ponuky projektu či mentora, vie si do pár rokov
vybudovať postavenie ako naši bývalí úspešní mentees:
Stella Šuranská- režisérka filmu Jurko

Jana Vozárová- II.vicemiss Slovensko

Alexander Ernest- redaktor RTVS

Miroslav Ištván- account manažér

Nina Bašistová- šéfredaktorka InVision

Aďka Cimmermanová- autorka knihy Killer Alcohol
Prosíme Vás o rozposlanie alebo zverejnenie plagátu, ktorý Vám
prikladáme v prílohe.
Touto cestou by sme Vás radi poprosili o sprostredkovanie informácie o
konaní projektu Vašim študentom a takisto o rozposlanie alebo
zverejnenie plagátu, ktorý Vám prikladáme v prílohe.

Registrácia na projekt je dostupná tu [3], bude trvať do 30. januára
2022 (vrátane) a je individuálna pre žiaka.
http://www.futuregenerationeurope.eu/

http://futuregenerationeurope.eu/lead-up/

https://futuregenerationeurope.eu/lead-up-prihlaska

Oznamy

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola HOST
    Pionierska 15, 831 02 Bratislava-Nové Mesto
  • +421 2 43420980
    +421 901 706 143

Fotogaléria