Navigácia

Školský podporný tím

Koordinátorka pre žiakov so ŠVVP

Mgr. Ela Duračková

 

Konzultačné hodiny:

Streda 13.30 – 15.00 hod.

 

Oznamy

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola HOST
    Pionierska 15, 831 02 Bratislava-Nové Mesto
  • +421 2 43420980
    +421 901 706 143

Fotogaléria