Navigácia

Diaľkové štúdium v školskom roku 2023/2024 Diaľkové štúdium - školský rok 2022/2023

Diaľkové štúdium

Diaľkové štúdium - školský rok 2022/2023

Voľné miesta v externej forme štúdia

na školský rok 2023/2024

 

Potrebujete si dokončiť strednú školu a získať maturitné vysvedčenie? Naša škola má voľné miesta v 1. a 2. ročníku externej formy štúdia, ktorá je primárne určená plnoletým a pracujúcim záujemcom, v odbore 6324 M 00 Manažment regionálneho cestovného ruchu.

Ak máte záujem pošlite e-mail na skolahost@skolahost.sk, kde uvediete svoje meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo, dátum narodenia a priložte vysvedčenia z iných škôl.

Zároveň nám napíšte, prečo chcete študovať teraz a práve na našej škole wink

Po 21.08.2023 budete pozvaní na stretnutie alebo zápis na štúdium v školskom roku 2023/2024 od 01.09.2023.

 

Tešíme sa na stretnutie!

Vedenie školy

 

 

ROZVRH PRE DIAĽKOVÚ FORMU ŠTÚDIA 

 
 
   
     
 
 
 
  2.6.2023 - skúšky 2. termín prezenčne
         
Trieda I.C II.C III.C
Hodina Čas MR CR - 1.roč. MR CR - 2.roč. MR CR - 3.roč.
Mgr. D. Walther Ing. Ľ. Kubišová Mgr. K. Štefániková
1. 15.00 - 15.45 ANJ Šramová SCR Kosírová 1.termín EKO/UCT Pospíšková
2. 15.50 - 16.35 EKO Pospíšková EKO Kubišová ANS/KOS Kosírová
3. 16.40 - 17.25 SCR Kosírová 1.termín GCR Kosírová ANJ/KAJVasil
4. 17.30 - 18.15 GCR Kosírová MAN/MAR Kubišová MAN/MAR Kubišová
 

 

19.5.2023 - skúšky 1. termín prezenčne

 
           
Trieda I.C II.C III.C IV.C
Hodina Čas MR CR - 1.roč. MR CR - 2.roč. MR CR - 3.roč. MR CR - 4.roč.
Mgr. D. Walther Ing. Ľ. Kubišová Mgr. K. Štefániková Mgr. E. Hrdá
1. 15.00 - 15.45 ANJ Šramová ANJ Szarková EKO Pospíšková SJL Duračková
2. 15.50 - 16.35 EKO Pospíšková EKO Kubišová SJL Tatay Gernátová SPS Kosírová
3. 16.40 - 17.25 SJL Tatay Gernátová GCR Kosírová UCT Pospíšková MAN Kubišová
4. 17.30 - 18.15 GCR Kosírová SJL Tatay Gernátová MAN Kubišová UCT Pospíšková
5. 18.20 - 19.05 TEA Forrová MAN Kubišová ANJ Vasil EKO Pospíšková
6. 19.10 - 19.55 INF Forrová MAR Kubišová KOS Kosírová ANJ Vasil
  20.5.2023 - skúšky 1. termín dištančne   
           
Trieda I.C II.C III.C IV.C
Hodina Čas MR CR - 1.roč. MR CR - 2.roč. MR CR - 3.roč. MR CR - 4.roč.
Mgr. D. Walther Ing. Ľ. Kubišová Mgr. K. Štefániková Mgr. E. Hrdá
1. 10.10 - 11.00 BIO Štefániková OBN Tatay APP Šramová API Forrová
2. 11.10 - 12.00 OBN Tatay INF Forrová ANS Kosírová SPJ/NEJ Štefániková/Walther
3. 12.10 - 13.00 SPJ/NEJ Štefániková/Walther SPJ/NEJ Štefániková/Walther MAR Kubišová PRN Tatay
4. 13.10 - 14.00 DEJ Tatay Gernátová DEK Kosírová SPJ/NEJ Štefániková/Walther MAT Hrdá
5. 14.10 - 15.00 SPK Šramová DEJ Tatay Gernátová API Forrová KAJ Szarková
6. 15:10 - 16.00 MAT Hrdá TEA Forrová MAT Hrdá   
7. 16:10 - 17.00   MAT Hrdá     

 

12.05.2023  - prezenčná forma štúdia

           
Trieda I.C II.C III.C IV.C
Hodina Čas MR CR - 1.roč. MR CR - 2.roč. MR CR - 3.roč. MR CR - 4.roč.
Mgr. D. Walther Mgr. Ľ. Kubišová Mgr. K. Štefániková Mgr. E. Hrdá
1. 15.00 - 15.45 ANJ Šramová ANJ Szarková ANJ Vasil UCT Pospíšková
2. 15.50 - 16.35 ANJ Šramová/0 ANJ Szarková/1 ANJ Vasil/0 UCT Pospíšková/0
3. 16.40 - 17.25 GCR Kosírová/0 INF Forrová UCT Pospíšková KAJ Szarková
4. 17.30 - 18.15 SCR Kosírová/0 INF Forrová/0 UCT Pospíšková/0 KAJ Szarková/0
5. 18.20 - 19.05 EKO Pospíšková GCR Kosírová API Forrová ANJ Vasil
6. 19.10 - 19.55 EKO Pospíšková/0 GCR Kosírová/0 API Forrová/0 ANJ Vasil/0
 
Ukončenie výučby v predmete, možnosť vykonať skúšku ANJ Šramová/0
GCR Kosírová/0
SCR Kosírová/0
EKO Pospíšková/0
INF Forrová/0
GCR Kosírová/0
ANJ Vasol/0
UCT Pospíšková/0
API Forrová/0
UCT Pospíšková/0
KAJ Szarková/0
ANJ Vasil/0
           
13.05.2023  -  dištančná forma štúdia
           
Trieda I.C II.C III.C IV.C
Hodina Čas MR CR - 1.roč. MR CR - 2.roč. MR CR - 3.roč. MR CR - 4.roč.
Mgr. D. Walther Mgr. Ľ. Kubišová Mgr. K. Štefániková Mgr. E. Hrdá
1. 08.30 - 09.15 SJL Tatay Gernátová MAR Kubišová ANS Kosírová API Forrová
2. 09.20 - 10.05 SJL Tatay Gernátová/0 MAR Kubišová/0 ANS Kosírová/0 API Forrová/0
3. 10.10 - 10.55 DEJ Tatay Gernátová/0 ANJ  Szarková/0 MAN Kubišová SJL Duračková
4. 11.00 - 11.45 TEA Forrová/0 SJL Tatay Gernátová MAN Kubišová/0 SJL Duračková/0
5. 12.15 - 13.00 INF Forrová SJL Tatay Gernátová/0 KAJ Vasil/0 MAR Kubišová
6. 13.05 - 13.50 INF Forrová/0 SCR Kosírová/0 SJL Tatay Gernátová MAR Kubišová/0
7. 13.55 - 14.40 ---- ---- SJL Tatay Gernátová/0 SPS Kosírová/0
8. 14:45- 15.30 ---- ---- ---- ----
Ukončenie výučby v predmete, možnosť vykonať skúšku SJL Tatay Gernátová/0
DEJ Tatay Gernátov/0
TEA Forrová/0
INF Forrová/0
MAR Kubišová/0
ANJ Szarková/0
EKO Kubišová/0
SJL Tatay Gernátová/0
SCR Kosírová/0
ANS Kosírová/0
MAN Kubišová/0
KAJ Vasil/0
SJL Tatay Gernátová/0
API Forrová/0
SJL Duračková/0
MAR Kubišová/0
SPS Kosírová/0

 

05.05.2023  - dištančná forma štúdia

           
Trieda I.C II.C III.C IV.C
Hodina Čas MR CR - 1.roč. MR CR - 2.roč. MR CR - 3.roč. MR CR - 4.roč.
Mgr. D. Walther Mgr. Ľ. Kubišová Mgr. K. Štefániková Mgr. E. Hrdá
1. 15.00 - 15.45 ANJ Šramová ANJ Szarková SJL Tatay Gernátová ANJ Vasil
2. 15.50 - 16.35 ANJ Šramová/2 ANJ Szarková/3 SJL Tatay Gernátová/3 ANJ Vasil/3
3. 16.40 - 17.25 SJL Tatay Gernátová INF Forrová UCT Pospíšková KAJ Szarková
4. 17.30 - 18.15 SJL Tatay Gernátová/2 INF Forrová/2 UCT Pospíšková/2 KAJ Szarková/3
5. 18.20 - 19.05 TEA Forrová SJL Tatay Gernátová KOS Kosírová SJL Duračková
6. 19.10 - 19.55 TEA Forrová/1 SJL Tatay Gernátová/3 KOS Kosírová/0 SJL Duračková/3
 
Ukončenie výučby v predmete, možnosť vykonať skúšku xxxx xxxx KOS Kosírová/0 xxxx
           
06.05.2023  -  dištančná forma štúdia
           
Trieda I.C II.C III.C IV.C
Hodina Čas MR CR - 1.roč. MR CR - 2.roč. MR CR - 3.roč. MR CR - 4.roč.
Mgr. D. Walther Mgr. Ľ. Kubišová Mgr. K. Štefániková Mgr. E. Hrdá
1. 08.30 - 09.15 ŠPJ/NEJ Štefániková/Walther SCR Kosírová MAR Kubišová SJL Duračková/2
2. 09.20 - 10.05 ŠPJ/NEJ Štefániková/Walther/0 SCR Kosírová/1 MAR Kubišová/0 KAJ Szarková/2
3. 10.10 - 10.55 INF Forrová/2 MAN Kubišová/0 KAJ Vasil SPS Kosírová
4. 11.00 - 11.45 MAT Hrdá/0 TEA Forrová/0 KAJ Vasil/1 SPS Kosírová/1
5. 12.15 - 13.00 SCR Kosírová EKO Kubišová API Forrová UCT Pospíšková/2
6. 13.05 - 13.50 SCR Kosírová/1 EKO Kubišová/0 API Forrová/2 ANJ Vasil/2
7. 13.55 - 14.40 GCR Kosírová SJL Tatay Gernátová/2 MAN Kubišová/2 API Forrová/2
8. 14:45- 15.30 GCR Kosírová/1 ŠPJ/NEJ Štefániková/Walther/0 SJL Tatay Gernátová/2 MAN Kubišová/0
Ukončenie výučby v predmete, možnosť vykonať skúšku ŠPJ/NEJ Štefániková/Walther0
MAT Hrdá/0
MAN Kubišová/0
TEA Forrová/0
EKO Kubišová/0
ŠPJ/NEJ Štefániková/Walther/0
MAR Kubišová/0 MAN Kubišová/0

 

14.04.2023  - dištančná forma štúdia

           
Trieda I.C II.C III.C IV.C
Hodina Čas MR CR - 1.roč. MR CR - 2.roč. MR CR - 3.roč. MR CR - 4.roč.
Mgr. D. Walther Mgr. Ľ. Kubišová Mgr. K. Štefániková Mgr. E. Hrdá
1. 15.00 - 15.45 ANJ Šramová ANJ Szarková SJL Tatay Gernátová PRN Tatay
2. 15.50 - 16.35 ANJ Šramová/6 ANJ Szarková/7 SJL Tatay Gernátová/5 PRN Tatay/0
3. 16.40 - 17.25 SJL Tatay Gernátová ŠPJ/NEJ Štefániková/Walther UCT Pospíšková KAJ Szarková
4. 17.30 - 18.15 SJL Tatay Gernátová/4 ŠPJ/NEJ Štefániková/Walther/1 UCT Pospíšková/4 KAJ Szarková/5
5. 18.20 - 19.05 INF Forrová DEK Kosírová ANJ Vasil UCT Pospíšková
6. 19.10 - 19.55 INF Forrová/3 DEK Kosírová/0 ANJ Vasil/4 UCT Pospíšková/3
 
Ukončenie výučby v predmete, možnosť vykonať skúšku xxxx xxxx xxxx PRN Tatay/0
           
15.04.2023  -  dištančná forma štúdia
           
Trieda I.C II.C III.C IV.C
Hodina Čas MR CR - 1.roč. MR CR - 2.roč. MR CR - 3.roč. MR CR - 4.roč.
Mgr. D. Walther Mgr. Ľ. Kubišová Mgr. K. Štefániková Mgr. E. Hrdá
1. 08.30 - 09.15 ŠPJ/NEJ Štefániková/Walther TEA Forrová ANJ Vasil EKO Pospíšková
2. 09.20 - 10.05 ŠPJ/NEJ Štefániková/Walther/2 TEA Forrová/1 ANJ Vasil/2 EKO Pospíšková/0
3. 10.10 - 10.55 BIO Štefániková MAT Hrdá EKO Pospíšková API Forrová
4. 11.00 - 11.45 BIO Štefániková/0 MAT Hrdá/0 EKO Pospíšková/0 API Forrová/3
5. 12.15 - 13.00 ANJ Šramová ANJ Szarková ŠPJ/NEJ Štefániková/Walther MAN Kubišová
6. 13.05 - 13.50 ANJ Šramová/4 ANJ Szarková/5 ŠPJ/NEJ Štefániková/Walther/0 MAN Kubišová/1
7. 13.55 - 14.40 DEJ Tatay Gernátová MAN Kubišová KAJ Vasil SPS Kosírová
8. 14:45- 15.30 DEJ Tatay Gernátová/1 MAN Kubišová/1 KAJ Vasil/3 SPS Kosírová/3
Ukončenie výučby v predmete, možnosť vykonať skúšku BIO Štefániková/0 MAT Hrdá/0 ŠPJ/NEJ Štefániková/Walther/0
EKO Pospíšková/0
EKO Pospíšková/0
   
 

 

 
 
  24.03.2023  - dištančná forma štúdia
           
Trieda I.C II.C III.C IV.C
Hodina Čas MR CR - 1.roč. MR CR - 2.roč. MR CR - 3.roč. MR CR - 4.roč.
Mgr. D. Walther Mgr. Ľ. Kubišová Mgr. K. Štefániková Mgr. E. Hrdá
1. 15.00 - 15.45 ANJ Šramová SJL Tatay Gernátová MAT Hrdá KAJ Szarková
2. 15.50 - 16.35 ANJ Šramová/8 SJL Tatay Gernátová/5 MAT Hrdá/0 KAJ Szarková/7
3. 16.40 - 17.25 SJL Tatay Gernátová MAT Hrdá UCT Pospíšková MAR Kubišová
4. 17.30 - 18.15 SJL Tatay Gernátová/6 MAT Hrdá/2 UCT Pospíšková/6 MAR Kubišová/2
5. 18.20 - 19.05 MAT Hrdá ANJ Szarková ANJ Vasil UCT Pospíšková
6. 19.10 - 19.55 MAT Hrdá/1 ANJ Szarková/11 ANJ Vasil/6 UCT Pospíšková/5
 
Ukončenie výučby v predmete, možnosť vykonať skúšku xxxx xxxx MAT Hrdá/0 xxxx
           
25.03.2023  -  dištančná forma štúdia
           
Trieda I.C II.C III.C IV.C
Hodina Čas MR CR - 1.roč. MR CR - 2.roč. MR CR - 3.roč. MR CR - 4.roč.
Mgr. D. Walther Mgr. Ľ. Kubišová Mgr. K. Štefániková Mgr. E. Hrdá
1. 08.30 - 09.15 ŠPJ/NEJ Štefániková/Walther TEA Forrová APP Šramová EKO Pospíšková
2. 09.20 - 10.05 ŠPJ/NEJ Štefániková/Walther/4 TEA Forrová/3 APP Šramová/0 EKO Pospíšková/2
3. 10.10 - 10.55 GCR Kosírová EKO Kubišová ŠPJ/NEJ Štefániková/Walther PRN Tatay
4. 11.00 - 11.45 GCR Kosírová/3 EKO Kubišová/2 ŠPJ/NEJ Štefániková/Walther/2 PRN Tatay/2
5. 12.15 - 13.00 TEA Forrová ANJ Szarková EKO Pospíšková ŠPJ/NEJ Štefániková/Walther
6. 13.05 - 13.50 TEA Forrová/3 ANJ Szarková/9 EKO Pospíšková/2 ŠPJ/NEJ Štefániková/Walther/0
7. 13.55 - 14.40 EKO Pospíšková DEJ Tatay Gernátová/0 KAJ Vasil MAT Hrdá
8. 14:45- 15.30 EKO Pospíšková/2 OBN Tatay/0 KAJ Vasil/5 MAT Hrdá/0
Ukončenie výučby v predmete, možnosť vykonať skúšku xxx DEJ Tatay Gernátová/0
OBN Tatay/0
APP Šramová/0 ŠPJ/NEJ Štefániková/Walther/0
MAT Hrdá/0

 

10.03.2023  - prezenčná forma štúdia

           
Trieda I.C II.C III.C IV.C
Hodina Čas MR CR - 1.roč. MR CR - 2.roč. MR CR - 3.roč. MR CR - 4.roč.
Mgr. D. Walther Ing. Ľ. Kubišová Mgr. K. Štefániková Mgr. E. Hrdá
1. 15.00 - 15.45 ANJ Šramová GCR Kosírová SJL Tatay Gernátová SJL Duračková
2. 15.50 - 16.35 ANJ Šramová/12 GCR Kosírová/2 SJL Tatay Gernátová/7 SJL Duračková/7
3. 16.40 - 17.25 INF Forrová SJL Tatay Gernátová ANS Kosírová ANJ Vasil
4. 17.30 - 18.15 INF Forrová/5 SJL Tatay Gernátová/7 ANS Kosírová/2 ANJ Vasil/5
5. 18.20 - 19.05 SCR Kosírová INF Forrová KAJ Vasil SJL Duračková
6. 19.10 - 19.55 SCR Kosírová/3 INF Forrová/4 KAJ Vasil/7 SJL Duračková/5
Poznámka:
Študent je povinný potvrdiť svoju účasť na konzultáciách koordinátorovi DŠ do štvrtka 9.03.2023. Neúčasť študenta na konzultáciách je možné ospravedlniť z objektívnych dôvodov, ktoré musia byť potvrdené písomným dokladom (napr. lekárskym potvrdením).  
V prípade, že študent
sa nezúčastní vyučovania bez zdokladovania jeho neprítomnosti v škole a neabsolvuje výučbu vo vyučovacom predmete v rozsahu 40% a viac, bude v tomto predmete neklasifikovaný.
Ukončenie výučby v predmete, možnosť vykonať skúšku xxxx xxxx xxxx xxxx
           
11.03.2023  -  dištančná forma štúdia
           
Trieda I.C II.C III.C IV.C
Hodina Čas MR CR - 1.roč. MR CR - 2.roč. MR CR - 3.roč. MR CR - 4.roč.
Mgr. D. Walther Ing. Ľ. Kubišová Mgr. K. Štefániková Mgr. E. Hrdá
1. 08.30 - 09.15 BIO Štefániková DEK Kosírová APP Šramová EKO Pospíšková
2. 09.20 - 10.05 BIO Štefániková DEK Kosírová/2 APP Šramová/2 EKO Pospíšková/4
3. 10.10 - 10.55 BIO Štefániková/2 MAR Kubišová KOS Kosírová ŠPJ/NEJ Štefániková/Walther
4. 11.00 - 11.45 OBN Tatay/0 MAR Kubišová/2 KOS Kosírová/2 ŠPJ/NEJ Štefániková/Walther/2
5. 12.15 - 13.00 ANJ Šramová ANJ Szarková MAR Kubišová API Forrová
6. 13.05 - 13.50 ANJ Šramová/10 ANJ Szarková/13 MAR Kubišová/2 API Forrová/5
7. 13.55 - 14.40 EKO Pospíšková DEJ Tatay Gernátová API Forrová KAJ Szarková
8. 14:45- 15.30 EKO Pospíšková/4 DEJ Tatay Gernátová/1 API Forrová/4 KAJ Szarková/9
Ukončenie výučby v predmete, možnosť vykonať skúšku OBN Tatay/0 xxx xxx xxx
 

 

 

03.03.2023  - výučba realizovaná v škole

           
Trieda I.C II.C III.C IV.C
Hodina Čas MR CR - 1.roč. MR CR - 2.roč. MR CR - 3.roč. MR CR - 4.roč.
Mgr. D. Walther Ing. Ľ. Kubišová Mgr. K. Štefániková Mgr. E. Hrdá
1. 15.00 - 15.45 ANJ Šramová ANJ Szarková KAJ Vasil SJL Duračková
2. 15.50 - 16.35 ANJ Šramová/16 ANJ Szarková//17 KAJ Vasil/11 SJL Duračková/9
3. 16.40 - 17.25 SJL Tatay Gernátová SCR Kosírová MAN Kubišová KAJ Szarková
4. 17.30 - 18.15 SJL Tatay Gernátová//8 SCR Kosírová/3 MAN Kubišová/3 KAJ Szarková/13
5. 18.20 - 19.05 GCR Kosírová EKO Kubišová SJL Tatay Gernátová ANJ Vasil
6. 19.10 - 19.55 GCR Kosírová/5 EKO Kubišová/4 SJL Tatay Gernátová/9 ANJ Vasil/7
 
Ukončenie výučby v predmete, možnosť vykonať skúšku xxxx xxxx xxxx xxxx
           
04.03.2023  -  dištančná forma štúdia
           
Trieda I.C II.C III.C IV.C
Hodina Čas MR CR - 1.roč. MR CR - 2.roč. MR CR - 3.roč. MR CR - 4.roč.
Mgr. D. Walther Ing. Ľ. Kubišová Mgr. K. Štefániková Mgr. E. Hrdá
1. 08.30 - 09.15 SPK Šramová ŠPJ/NEJ Štefániková/Walther EKO Pospíšková MAN Kubišová
2. 09.20 - 10.05 SPK Šramová/0 ŠPJ/NEJ Štefániková/Walther/3 EKO Pospíšková/4 MAN Kubišová/3
3. 10.10 - 10.55 ANJ Šramová GCR Kosírová KAJ Vasil ŠPJ/NEJ Štefániková/Walther
4. 11.00 - 11.45 ANJ Šramová/14 GCR Kosírová/4 KAJ Vasil/9 ŠPJ/NEJ Štefániková/Walther/4
5. 12.15 - 13.00 ŠPJ/NEJ Štefániková/Walther ANJ Szarková ANJ Vasil UCT Pospíšková
6. 13.05 - 13.50 ŠPJ/NEJ Štefániková/Walther/6 ANJ Szarková/15 ANJ Vasil/8 UCT Pospíšková/7
7. 13.55 - 14.40 TEA Forrová DEJ Tatay Gernátová ŠPJ/NEJ Štefániková/Walther KAJ Szarková
8. 14:45- 15.30 TEA Forrová/5 DEJ Tatay Gernátová/3 ŠPJ/NEJ Štefániková/Walther/4 KAJ Szarková/11
Ukončenie výučby v predmete, možnosť vykonať skúšku SPK Šramová/0 xxx xxx xxx

 

 

10.02.2022  - dištančná forma štúdia

           
Trieda I.C II.C III.C IV.C
Hodina Čas MR CR - 1.roč. MR CR - 2.roč. MR CR - 3.roč. MR CR - 4.roč.
Mgr. D. Walther Ing. Ľ. Kubišová Mgr. K. Štefániková Mgr. E. Hrdá
1. 15.00 - 15.45 SJL Tatay Gernátová ANJ Szarková KAJ Vasil SJL Duračková
2. 15.50 - 16.35 SJL Tatay Gernátová/10 ANJ Szarková//19 KAJ Vasil/13 SJL Duračková/11
3. 16.40 - 17.25 ANJ Šramová SJL Tatay Gernátová API Forrová KAJ Szarková
4. 17.30 - 18.15 ANJ Šramová//18 SJL Tatay Gernátová/9 API Forrová/6 KAJ Szarková/17
5. 18.20 - 19.05 EKO Pospíšková EKO Kubišová SJL Tatay Gernátová ANJ Vasil
6. 19.10 - 19.55 EKO Pospíšková/6 EKO Kubišová/6 SJL Tatay Gernátová/11 ANJ Vasil/9
 
Ukončenie výučby v predmete, možnosť vykonať skúšku xxxx xxxx xxxx xxxx
           
11.02.2022  -  dištančná forma štúdia
           
Trieda I.C II.C III.C IV.C
Hodina Čas MR CR - 1.roč. MR CR - 2.roč. MR CR - 3.roč. MR CR - 4.roč.
Mgr. D. Walther Ing. Ľ. Kubišová Mgr. K. Štefániková Mgr. E. Hrdá
1. 08.30 - 09.15 SPK Šramová ŠPJ/NEJ Štefániková/Walther EKO Pospíšková MAT Hrdá
2. 09.20 - 10.05 SPK Šramová/2 ŠPJ/NEJ Štefániková/Walther/5 EKO Pospíšková/6 MAT Hrdá/2
3. 10.10 - 10.55 DEJ Tatay Gernátová GCR Kosírová MAT Hrdá EKO Pospíšková
4. 11.00 - 11.45 DeJ Tatay Gernátová/3 GCR Kosírová/6 MAT Hrdá/2 EKO Pospíšková/6
5. 12.15 - 13.00 TEA Forrová MAT Hrdá ANJ Vasil ŠPJ/NEJ Štefániková/Walther
6. 13.05 - 13.50 TEA Forrová/7 MAT Hrdá/4 ANJ Vasil/10 ŠPJ/NEJ Štefániková/Walther/6
7. 13.55 - 14.40 MAT Hrdá MAN Kubišová ŠPJ/NEJ Štefániková/Walther KAJ Szarková
8. 14:45- 15.30 MAT Hrdá/3 MAN Kubišová/3 ŠPJ/NEJ Štefániková/Walther/6 KAJ Szarková/15
Ukončenie výučby v predmete, možnosť vykonať skúšku xxx xxx xxx xxx

 

 

Termíny výučby v diaľkovej forme štúdia v 2. polroku šk. roka 2022/2023

TERMÍNY VYUČOVANIA

Poznámka

Piatok

10.02.2023

dištančná forma štúdia

Sobota

11.02. 2023

dištančná forma štúdia

Piatok

03.03.2023

prezenčná forma štúdia

Sobota

04.03.2023

dištančná forma štúdia

Piatok

10.03.2023

prezenčná forma štúdia

Sobota

11.03.2023

dištančná forma štúdia

Piatok

24.03.2023

dištančná forma štúdia

Sobota

25.03.2023

dištančná forma štúdia

Piatok

14.04.2023

dištančná forma štúdia

Sobota

15.04.2023

dištančná forma štúdia

Piatok

05.05.2023

dištančná forma štúdia

Sobota

06.05.2023

dištančná forma štúdia

Piatok

12.05.2023

prezenčná forma štúdia

Sobota

13.05.2023

dištančná forma štúdia

Poznámka:

Rozsah výučby v piatok – od 15:00 hod. do 19:55 hod.

Rozsah výučby v sobotu – od 8:30 hod. do 15:30 hod.

 

TERMÍNY SKÚŠOK

Poznámka

Piatok

19.05.2023

1. termín

Sobota

20.05.2023

1.termín

Piatok

26.05.2023

1. a 2. termín

Piatok

09.06.2023

2.termín (okrem IV.C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa 1.02.2023                                                          Vypracovala: Mgr. Eva Hrdá

 

 

 

V rozvrhu na budúci týždeň sú zatiaľ uvedené iba predmety, ktoré budú skúšané v I. termíne. Po skúškach 13.1.2023 bude rozvrh

doplnený o predmety skúšané v II. termíne (podľa potreby)

  20.1.2023 - skúšky 1. termín prezenčne  
           
Trieda I.C II.C III.C IV.C
Hodina Čas MR CR - 1.roč. MR CR - 2.roč. MR CR - 3.roč. MR CR - 4.roč.
Mgr. D. Walther Ing. Ľ. Kubišová Mgr. K. Štefániková Mgr. E. Hrdá
1. 15.00 - 15.45 ANJ Šramová DEK Kosírová EKO Pospíšková MAN Kubišová
2. 15.50 - 16.35 GCR Kosírová MAR Kubišová UČT Pospíšková SJL Duračková
3. 16.40 - 17.25 SCR Kosírová EKO Kubišová KAJ Vasil EKO/UCT Pospíšková
4. 17.30 - 18.15 EKO Pospíšková GCR/SCR Kosírová API Forrová  MAR Kubišová
5. 18.20 - 19.05       SPS Kosírová
6. 19.10 - 19.55        

 

   
   
           
 
           

 

 

 

26.11.2022  -  dištančná forma štúdia

           
Trieda I.C II.C III.C IV.C
Hodina Čas MR CR - 1.roč. MR CR - 2.roč. MR CR - 3.roč. MR CR - 4.roč.
Mgr. D. Walther Ing. Ľ. Kubišová Mgr. K. Štefániková Mgr. E. Hrdá
1. 08.30 - 09.15 ANJ Šramová ANJ Szarková KAJ Vasil MAT Hrdá
2. 09.20 - 10.05 ANJ Šramová/6 ANJ Szarková/6 KAJ Vasil/3 MAT Hrdá/2
3. 10.10 - 10.55 EKO Pospíšková MAT Hrdá SPJ/NEJ Štefániková/Walther ANJ Vasil
4. 11.00 - 11.45 EKO Pospíšková/2 MAT Hrdá/2 SPJ/NEJ Štefániková/Walther/1 ANJ Vasil/2
5. 12.15 - 13.00 TEA Forrová TEA Forrová MAT Hrdá PRN Tatay
6. 13.05 - 13.50 TEA Forrová/1 TEA Forrová/1 MAT Hrdá/1 PRN Tatay/0
7. 13.55 - 14.40 SPJ/NEJ Štefániková/Walther SCR Kosírová MAR Kubišová KAJ Szaarková
8. 14:45- 15.30 SPJ/NEJ Štefániková/Walther/1 SCR Kosírová/1 MAR Kubišová/1 KAJ Szaarková/6
Ukončenie výučby v predmete, možnosť vykonať skúšku xxxx xxxx xxxx PRN Tatay/0

!!! POZOR ZMENA!!!

Ďalší termín výučby bude v piatok 25.11.2022 prezenčne (viď nižšie termíny výučby)

           
  4.11.2022  - dištančná forma štúdia
           
Trieda I.C II.C III.C IV.C
Hodina Čas MR CR - 1.roč. MR CR - 2.roč. MR CR - 3.roč. MR CR - 4.roč.
Mgr. D. Walther Ing. Ľ. Kubišová Mgr. K. Štefániková Mgr. E. Hrdá
1. 15.00 - 15.45 ANJ Šramová  SJL Tatay Gernátová ANJ Vasil KAJ Szarková
2. 15.50 - 16.35 ANJ Šramová/12 SJL Tatay Gernátová/5 ANJ Vasil/5 KAJ Szarková/10
3. 16.40 - 17.25 SPJ/NEJ Štefániková/Walther ANJ Szarková KAJ Vasil UCT Pospíšková
4. 17.30 - 18.15 SPJ/NEJ Štefániková/Walther/3 ANJ Szarková/12 KAJ Vasil/5 UCT Pospíšková/7
5. 18.20 - 19.05 GCR Kosírová EKO Kubišová EKO Pospíšková SJL Duračková
6. 19.10 - 19.55 GCR Kosírová/1 EKO Kubišová/3 EKO Pospíšková/2 SJL Duračková/6
 
Ukončenie výučby v predmete, možnosť vykonať skúšku xxxx xxxx xxxx xxxx
           
5.11.2022  -  dištančná forma štúdia
           
Trieda I.C II.C III.C IV.C
Hodina Čas MR CR - 1.roč. MR CR - 2.roč. MR CR - 3.roč. MR CR - 4.roč.
Mgr. D. Walther Ing. Ľ. Kubišová Mgr. K. Štefániková Mgr. E. Hrdá
1. 08.30 - 09.15 SJL Tatay Gernátová ANJ Szarková APP Šramová ANJ Vasil
2. 09.20 - 10.05 SJL Tatay Gernátová/6 ANJ Szarková/10 APP Šramová/0 ANJ Vasil/4
3. 10.10 - 10.55 OBN Tatay/0 MAN Kubišová UCT Pospíšková SPJ/NEJ Štefániková/Walther
4. 11.00 - 11.45 BIO Štefániková/0 MAN Kubišová/1 UCT Pospíšková/5 SPJ/NEJ Štefániková/Walther/3
5. 12.15 - 13.00 ANJ Šramová DEJ Tatay Gernátová SPJ/NEJ Štefániková/Walther KAJ Szarková
6. 13.05 - 13.50 ANJ Šramová/10 DEJ Tatay Gernátová/1 SPJ/NEJ Štefániková/Walther/3 KAJ Szarková/8
7. 13.55 - 14.40 SPK Šramová SPJ/NEJ Štefániková/Walther API Forrová EKO Pospíšková
8. 14:45- 15.30 SPK Šramová/0 SPJ/NEJ Štefániková/Walther/2 API Forrová/4 EKO Pospíšková/2
Ukončenie výučby v predmete, možnosť vykonať skúšku OBN Tatay/0
BIO Štefániková/0
SPK Šramová/0
xxxx APP Šramová/0 xxxx

 

           
 
 
  21.10.2022  - výučba realizovaná v škole
           
Trieda I.C II.C III.C IV.C
Hodina Čas MR CR - 1.roč. MR CR - 2.roč. MR CR - 3.roč. MR CR - 4.roč.
Mgr. D. Walther Ing. Ľ. Kubišová Mgr. K. Štefániková Mgr. E. Hrdá
1. 15.00 - 15.45 ANJ Šramová  SJL Tatay Gernátová  KOS Kosírová API Forrová
2. 15.50 - 16.35 ANJ Šramová/16 SJL Tatay Gernátová/7 KOS Kosírová/2  API Forrová/2
3. 16.40 - 17.25 SJL Tatay Gernátová INF Forrová KAJ Vasil SPS Kosírová
4. 17.30 - 18.15 SJL Tatay Gernátová/8 INF Forrová/2 KAJ Vasil/9 SPS Kosírová/1
5. 18.20 - 19.05 INF Forrová SCR Kosírová SJL Tatay Gernátová ANJ Vasil
6. 19.10 - 19.55 INF Forrová/4 SCR Kosírová/3 SJL Tatay Gernátová/6 ANJ Vasil/6
Poznámka:
Študent je povinný potvrdiť svoju účasť na konzultáciách koordinátorovi DŠ do štvrtka 20.10.2022. Neúčasť študenta na konzultáciách je možné ospravedlniť z objektívnych dôvodov, ktoré musia byť potvrdené písomným dokladom (napr. lekárskym potvrdením).  
V prípade, že študent
sa nezúčastní vyučovania bez zdokladovania jeho neprítomnosti v škole a neabsolvuje výučbu vo vyučovacom predmete v rozsahu 40% a viac, bude v tomto predmete neklasifikovaný.
Ukončenie výučby v predmete, možnosť vykonať skúšku xxxx xxxx xxxx xxxx
           
22.10.2022  -  dištančná forma štúdia
           
Trieda I.C II.C III.C IV.C
Hodina Čas MR CR - 1.roč. MR CR - 2.roč. MR CR - 3.roč. MR CR - 4.roč.
Mgr. D. Walther Ing. Ľ. Kubišová Mgr. K. Štefániková Mgr. E. Hrdá
1. 08.30 - 09.15 ANJ Šramová ANJ Szarková ANJ Vasil SJL Duračková
2. 09.20 - 10.05 ANJ Šramová/14 ANJ Szarková/14 ANJ Vasil/7 SJL Duračková/8
3. 10.10 - 10.55 EKO Pospíšková GCR Kosírová KAJ Vasil MAN Kubišová
4. 11.00 - 11.45 EKO Pospíšková/4 GCR Kosírová/2 KAJ Vasil/7 MAN Kubišová/1
5. 12.15 - 13.00 TEA Forrová EKO Kubišová EKO Pospíšková KAJ Szarková
6. 13.05 - 13.50 TEA Forrová/3 EKO  Kubišová/5 EKO Pospíšková/4 KAJ Szarková/12
7. 13.55 - 14.40 GCR Kosírová SPJ/NEJ Štefániková/Walther MAN Kubišová EKO Pospíšková
8. 14:45- 15.30 GCR Kosírová/3 SPJ/NEJ Štefániková/Walther/4 MAN Kubišová/2 EKO Pospíšková/4
Ukončenie výučby v predmete, možnosť vykonať skúšku xxxx xxxx xxxx xxxx
           
           

 

7.10.2022  - dištančná forma štúdia

           
Trieda I.C II.C III.C IV.C
Hodina Čas MR CR - 1.roč. MR CR - 2.roč. MR CR - 3.roč. MR CR - 4.roč.
Mgr. D. Walther Ing. Ľ. Kubišová Mgr. K. Štefániková Mgr. E. Hrdá
1. 15.00 - 15.45 ANJ Šramová  ANJ Szarková MAN Kubišová SJL Duračková
2. 15.50 - 16.35 ANJ Šramová/18 ANJ Szarková/18 MAN Kubišová/4 SJL Duračková/10
3. 16.40 - 17.25 GCR Kosírová  MAT Hrdá SJL Tatay Gernátová KAJ Szarková
4. 17.30 - 18.15 GCR Kosírová/5 MAT Hrdá/4 SJL Tatay Gernátová/8 KAJ Szarková/16
5. 18.20 - 19.05 MAT Hrdá TEA Forrová KAJ Vasil ŠPJ/NEJ Štefániková/Walther
6. 19.10 - 19.55 MAT Hrdá/4 TEA Forrová/3 KAJ Vasil/11 ŠPJ/NEJ Štefániková/Walther/5
Poznámka:
Ukončenie výučby v predmete, možnosť vykonať skúšku xxxx xxxx xxxx xxxx
           
8.10.2022  -  dištančná forma štúdia
           
Trieda I.C II.C III.C IV.C
Hodina Čas MR CR - 1.roč. MR CR - 2.roč. MR CR - 3.roč. MR CR - 4.roč.
Mgr. D. Walther Ing. Ľ. Kubišová Mgr. K. Štefániková Mgr. E. Hrdá
1. 08.30 - 09.15 ŠPJ/NEJ Štefániková/Walther ANJ Szarková ANJ Vasil SPS Kosírová
2. 09.20 - 10.05 ŠPJ/NEJ Štefániková/Walther/5