Navigácia

Prijímacie konanie

Termín prijímacích skúšok 2023_2024

Prijímacie skúšky na strednú školu v netalentových odboroch sa na našej škole konajú v dňoch 04.05.2023 (štvrtok) a 09.05.2023 (utorok). Pozvánky na prijímacie skúšky bolo odoslané všetkým prihláseným záujemcom o štúdium na našej škole.

Tešíme sa na stretnutie a želáme úspešne zvládnutie prijímacieho konania!

Oznamy

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola HOST
    Pionierska 15, 831 02 Bratislava-Nové Mesto
  • +421 2 43420980
    +421 901 706 143

Fotogaléria