Navigácia

Prijímacie konanie

Výsledky prijímacej skúšky zo dňa 04.05.2023

Výsledky prijímacej skúšky

pre prijatie na štúdium v školskom roku 2023/2024

dňa 04.05.2023 (poradie podľa úspešnosti)

Prijatí:

Študijný odbor 6323 K 00 – hotelová akadémia

Kód žiaka

Súčet

Umiestnenie

3

95,00

1.

7

76,50

2.

5

75,00

3.

6

69,50

4.

2

64,50

5.

4

60,00

6.

1

51,50

7.

8

39,50

8.

 

Študijný odbor 6324 M 00 – manažment regionálneho cestovného ruchu

Kód žiaka

Súčet

Umiestnenie

18

73,00

1.

17

40,00

2.

 

Študijný odbor 6336 M 00 – informačné technológie a informačné služby v cestovnom ruchu

Kód žiaka

Súčet

Umiestnenie

13

97,00

1.

10

78,00

2.

16

64,00

3.

9

54,00

4.

14

50,00

5.

12

50,00

5.

15

47,00

6.

11

27,00

7.

Oznamy

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola HOST
    Pionierska 15, 831 02 Bratislava-Nové Mesto
  • +421 2 43420980
    +421 901 706 143

Fotogaléria