Navigácia

Prijímacie konanie

Výsledky prijímacej skúšky zo dňa 20.06.2023

Výsledky prijímacej skúšky

pre prijatie na štúdium v školskom roku 2023/2024

dňa 20.06.2023

 

                                 Prijatí:

                                 Študijný odbor 6323 K 00 – hotelová akadémia

Kód žiaka

EWUVX5YCFSF0

H0M81LZYFGG4

 

 

                                  Študijný odbor 6324 M 00 – manažment regionálneho cestovného ruchu

Kód žiaka

TNGAK27Z3OCY

 

 

         Študijný odbor 6336 M 00 – informačné technológie a informačné služby v cestovnom ruchu

Kód žiaka

XBTGGGWVYOCP

NJEODKFRJY1R

VII1SN1COJWP

78ZHJ8S57G25

JH8OJXMFIAMO

0KES1SAWL1F0

AD15YS69974F

SKMZBTCHHK11

O969GDOLUNY5

ASNVC48NI1AU

7TA3S35HV0TX

 

Oznamy

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola HOST
    Pionierska 15, 831 02 Bratislava-Nové Mesto
  • +421 2 43420980
    +421 901 706 143

Fotogaléria