Navigácia

Prijímacie konanie

Príhovor k budúcim prvákom

Milí budúci Hosťáci,

vydajte sa s nami na cestu smerom k Vašej budúcnosti a začnite si vytvárať svoj jedinečný príbeh na našej škole a plniť svoje sny.

Odtlačok vedomostí, zručností sa prejaví aj na prijímacích skúškach.

 

Čo si treba zopakovať?

Zo slovenského jazyka a literatúry:

- slovné druhy a gramatické kategórie,

- vetné členy,

- umelecké prostriedky,

- frazeologické výrazy.

 

Z anglického jazyka:

- slovesné časy,

- nepravidelné slovesá,

- správne použitie predložiek,

- tvorenie množného čísla podstatných mien. 

 

Z matematiky:

- riešenie jednoduchých rovníc,

- úpravu matematických výrazov,

- počítanie s percentami,

- vlastnosti trojuholníka, štvorca, obdĺžnika a kruhu,

- priamu úmernosť,

- počítanie so zlomkami.

 

Prajeme Vám veľa šťastia a správne rozhodnutia!

 

Odkaz od našich študentov:

Ahoj, naša škola poskytuje kvalitné vzdelanie v odboroch cestovného ruchu a hotelierstva. 

Staneš sa Hosťákom a zistíš, že škola nie je len o skúšaní a písomkách.

Spoznáš skvelých ľudí a získaš nové teoretické a praktické zručnosti a to všetko v kolektíve rodinného charakteru.

Čakáme Ťa...

Oznamy

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola HOST
    Pionierska 15, 831 02 Bratislava-Nové Mesto
  • +421 2 43420980
    +421 901 706 143

Fotogaléria