Navigácia

Prijímacie konanie

Kritéria prijatia pre školský rok 2024_2025

Kritéria prijatia pre školský rok 2024_2025 škola zverejní v zákonom stanovenom termíne t.j. do 30.11.2023.

Oznamy

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola HOST
    Pionierska 15, 831 02 Bratislava-Nové Mesto
  • +421 2 43420980
    +421 901 706 143

Fotogaléria