Navigácia

 • AG - samotesty

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  prošlo nám z MŠVVaŠ:

  Keďže za použitie je zodpovedný rodič, vykonanie samotestu by mal škole potvrdzovať spôsobom, ktorý určí škola – ideálne prostredníctvom edupage, eškoly, emailu alebo smsky alebo, v krajných prípadoch, písomným potvrdením. Rodič škole potvrdzuje len vykonanie poskytnutého samotestu, výsledok samotestu škole oznamuje len v prípade, že bol žiak pozitívny – žiak následne zostáva doma a rodič informuje všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho ďalej usmerní.

   

  Prosíme Vás, po vykonaní testu kliknite na Edupage v sekcii žiadosti a vyhlásenia na Domáci AG samotest - výsledok.

 • Distribúcia antigénových samotestov

  Vážení rodičia,  milí žiaci,

  objednané testy sme pre Vás už pripravili a niektorí z Vás si ich už vyzdvihli. Prosíme Vás, aby  sa rodičia neplnoletých žiakov ohlásili triednym učiteľkám/triednemu učiteľovi, kedy prídete do školy pre testy.

  Pokiaľ máte závažné dôvody, pre ktoré si osobne nemôžete vyzdvihnúť testy, oznámte to Vašej triednej učiteľke/triednemu učiteľovi. 

  Plnoletí žiaci dostanú testy zajtra.

  Tu je link na manuál pre návod výrobcu na použitie pri samotestovaní z webstránky:

  https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie.pdf

  Odporučené je, robiť testy ráno pred odchodom do školy: v pondelok a vo štvrtok.

  V prípade pozitívneho testu informujte našu školu, Vášho pediatra/dorastového lekára a NCZI (pre objednanie sa na PCR testy)

  Zároveň žiadame všetkých rodičov a plnoletých žiakov, aby každú absenciu hlásili triednemu učiteľovi v deň absencie a uviedli dôvod absencie.

  Prajeme Vám veľa zdravia a pekný večer.

   

 • Štvrtok - rozvrh

 • Antigénové samotesty

  Vážení rodičia a milí žiaci,

  koncom augusta sme zisťovali záujem o antigénové samotesty, ktoré školám malo dodať Ministestvo školstva, vedy, výskumu a športu v počte 25 ks/žiak.

  Veľký záujem škôl prekvapil MŠ a včera škole dodali 5 testov na žiaka. Zvyšné testy budú dodané po naskladnení zo štátnych hmotných rezerv.

  Podľa nariadenia MŠ VVaŠ SR môžu byť testy vydané školou výlučne len do rúk rodičov neplnoletých žiakov a do rúk plnoletých žiakov - ktorí sa nahlásili do termínu 25.08.2021.

  Prosíme rodičov, ktorí sa prihlásili na odber samotestov,  aby ste Vašu návštevu v škole za účelom vyzdvihnutia samotestu ohlásili vopred Vašej triedne učiteľke/triednemu učiteľovi.

  Zajtra, 8.9.2021 sme v škole do 16:00.

 • Rozvrh na stredu, 8.9.2021

  Streda-rozvrh.xlsx​​​​​​​


 • Rozvrh na utorok

 • Rozvrh na pondelok, 6.9.2021

 • AG samotesty

  Vážení rodičia, milí žiaci (hlavne plnoletí žiaci)

  minulý týždeň sme Vás oslovili prostredníctvom Edupage, následne aj mailovou alebo telefonickou formou  ohľadom záujmu/nezáujmu o nepovinné domáce AG samotesty (25 ks - teda na 12 týždňov).

  Ministerstvo školstva určilo termíny, do ktorých sme Vás vedeli informovať: 26.9. 2021 bol posledný termín podania počtu záujemcov o testy z našej strany MŠ. 

  Zmysel samotestov bol odporúčaný - nie povinný - ministerstvom školstva v pondelok a vo štvrtok ráno, pred nástupom do školy. 

  Zmysel tohto počinu bol vítaný nie len z našej strany, ale aj veľký počet rodičov/plnoletých žiakov (aj zaočkovaných) prejavilo záujem o testy. Samozrejme ešte raz zdôrazňujeme: nie je povinnosť žiadneho testovania a ani očkovania žiakov pre vstup do školy.

  Ministerstvo školstva bolo zaskočené veľkým záujmom a viacerým školám na celom území SR nedodalo žiadne testy. 

  Naša škola žiadne testy nedostala, mailovou formou sme boli informovaní, že po naskladnení testov budeme v ďaľších dňoch/týždňoch informovaní o dodaní a distribúcii testov.

  Každý neplnoletý žiak - rodič musí podpísať protokol o prebraní testov. O všetkom Vás budeme informovať prostredníctvom triednych učiteľov mailovou formou.

   

  Prajeme Vám pekný zvyšok dňa :-)

   

  Veľmi radi Vás uvítame na FB stránke Súkromná stredná odborná škola HOST a IG skola_host

   

   

   

   

   

 • Začiatok školského roka 2021/2022

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  tešíme sa na Vás zajtra :-) v nových priestoroch

  na Pionierskej ulici č. 15 (viď staršie oznamy s mapkou a popisom MHD)

  Začiatok školského roka je 2.9.2021:

  • pre žiakov 1. a 2. ročníka o 9:00 hod.
  • pre žiakov 3.,4. a 5. ročníka o 10:00 hod

   Žiaci musia mať so sebou rúška (2 kusy) a pri vstupe do budovy si nasadia rúška.

  Pri vstupe do budovy Vás bude čakať jeden z vyučujúcich a nasmeruje Vás na 2. poschodie.

  Ranný filter: meranie teploty a dezinfekcia rúk.


  Na Edupage v časti Žiadosti/vyhlásenia  rodičia/plnoletí žiaci vyplňte:

  • Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (je potrebné vždy nové, ak žiak nebude v školy tri po sebe nasledujúce dni)
  • Oznámenie o výnimke z karantény (ak spĺňate podmienky)

  Podmienky výnimky z karantény: žiak/žiačka

  • je najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID19 s dvojdávkovou schémou, alebo
  • je najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID19 s jednodávkovou, alebo
  • je najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, alebo
  • prekonala ochorenie COVID19 v období pred nie viac ako 180 dňami, a nevyskytujú sa u nej klinické príznaky ochorenia.


  Ak by ste mali technické problémy s vyplnením tlačív na Edupage, v našom ozname ich nájdete v prílohe.

  Tešíme sa na Vás a veríme, že sa Vám nové priestory, triedy a odborné učebne budú páčiť.


  Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx

  Oznamenie_o_vynimke_z_karanteny.docx • Oznam pre žiakov prvých ročníkov denného štúdia v škol. roku 2021/2022

  Oznam pre žiakov prvých ročníkov denného štúdia v škol. roku 2021/2022

  Milí žiaci,

  Vaše objednané ISIC karty si môžete prevziať v kancelárii školy na adrese Pionierska 15, 831 02 Bratislava v dňoch 30.08. a 31.08.2021 v čase od 08.00 do 14.00 hod.

  Kto preukaz nepotrebuje, vyzdvihne si ho prvý školský deň.

  Želám Vám ešte príjmené dni končiacich letných školských prázdnin!

  Martina Babíková

  tajomníčka školy

   

 • Zisťovanie záujmu o domáce antigénové testy

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  všetky ZŠ a SŠ majú povinnosť zisťovať záujem rodičov alebo plnoletých žiakov o dodanie 25 ks domácich antigénových testov. Tieto testy nie sú povinné pre vstup do školy, slúžia pre Vašu a našu bezpečnosť.

  Prosíme Vás, aby ste záujem/nezáujem o tieto testy zaklikli na Edupage cez rodičovské konto (u plnoletých žiakov cez ich konto).

  Ministerstvo školstva školám dalo "rýchly termín" zisťovania záujmu/nezáujmu o testy: do 25.8.2021 (vrátane).

  Každý rodič/plnoletý žiak musí sám nahlásiť na Edupage záujem/nezáujem.

  26.8.2021 musí škola nahlásiť počet vyžiadaných testov, po tomto termíne zatiaľ nemôžeme objednať testy dodatočne.

  Rodičia budúcich prvákov a rodičia žiakov, ktorí prestúpili zo SHA HAGMa dnes dostali heslá Edupage na rodičovské kontá. Plnoletí žiaci z HAGMy - hlavne 5. ročník: ak Vám neprišlo heslo na Edupage, volajte mi zajtra na mobilé číslo 0903 474 434 p. Denisa Walther (aj v prípade iných otázok rodičov/žiakov).

  Do 25.8.2021 do 18:00 budeme posielať notifikácie na Edupage rodičom, ktorí nevyjadrili žiaden postoj (záujem/nezáujem).

  Týmto Vás v žiadnom prípade nechceme obťažovať, ale uvedomujeme si, že je stále dovolenkové obdobie a nie každý sa venuje počas dovolenky mailovým správam, prípadne ste na dovolenkovom mieste, kde nemáte signál.

  V záujme Vašej informovanosti a Vášho vyjadrenia záujmu/nezáujmu o domáce antigénové testy radšej pošleme viac notifikácií, nakoľko termín objednania testov je skutočne veľmi časovo ohraničený.

   Sprievodca-samotestovanie-Covid-19.pdf

   samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie.pdf

   

 • MINISTERSTVO ŠKOLSTVA ZVEREJNILO PRAVIDLÁ FUNGOVANIA ŠKÔL OD NOVÉHO ŠKOLSKÉHO ROKA

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  nový školský rok sa začne 2.9.2021 v novej budove školy:

  Pionierska 15 - rožná budova Račianska / Pionierska (hneď na konci budovy Ministerstva spravodlivosti):

  1.-2. ročník o 9:00

  3.-5. ročník o 10:00

   

  Ministerstvo školstva zverejnilo informácie o začatí školského roku:

  https://www.minedu.sk/ministerstvo-skolstva-predstavilo-pravidla-fungovania-skol-od-septembra-2021/?fbclid=IwAR2Hj3FrsjNm4hO_rEfRIkK2d7psK-G33vnC66eztdy3yoWlu71nwxCyk8U

  To je ale dlhéééééééé čítanie,  preto Vám budeme uverejňovať všetky dôležité informácie na našom Edupage.

   

  3 najdôležitejšie pravidlá, ktoré budú pre školy platiť od septembra sú tieto:

  • Školy sa nebudú zatvárať celoplošne. V prípade zvýšenej pozitivity a výskytu ohnísk nákazy sa budú zatvárať iba jednotlivé triedy.
  • Na nástup do škôl už nebude podmienkou test. Ten totiž vzhľadom na rýchlosť šírenia delta variantu stratil opodstatnenie. Namiesto neho sa budú vyžadovať prísne hygienické opatrenia v školách, medzi ktoré patria napríklad nemiešanie tried, pravidelná dezinfekcia či ranné filtre.
  • Rezort školstva nebude zavádzať žiadne nové opatrenia a obmedzenia. Všetky postupy a opatrenia vyplývajú len z vyhlášky ÚVZ.

  Prosím, sledujte Edupage, kde Vám včas zverejníme všetky dôležité údaje: tlačivá o bezinfekčnosti (budú mať inú formu a názov - aj to, kde ich nájdete na Edupage, žiadosti o bezplatné nepovinné domáce testy na Covid - bude možnosť objednať na Edupage, žiadosti o výnimky žiakov z karantény, podmienky ospravedlňovania žiakov a pod.)

  Touto cestou Vás prosíme o trpezlivosť v prípade otázok, dokument ministersva školstva bol zverejnený včera v poobedňajších hodinách, aj my si ho musíme podrobne preštudovať.

  25.08.2021 nastupujú všetci vyučujúci do školy a sú Vám k dispozícii ohľadom všetkých otázok. 

  Samozrejme, v prípade súrnych otázok sú k dispozícii:

  Mgr.Soňa Bočáková - výkonná riaditeľka: 0903 737 909

  Mgr. Denisa Walther - výchovná a kariérna poradkyňa: 0903 474 434

 • Zmena adresy

  Súkromná stredná odborná škola HOST sa presťahovala na:

  Pioniersku ulicu 15,  831 02 Bratislava

  Úradné hodiny v čase letných školských prázdnin sú v pracovné dni od 26.07.2021 do 06.08.2021 a od 23.08.2021 do 31.08.2021 v čase: 08:00 - 14:00 hod. po predošlom telefonickom dohovore na čísle 02/43420980 alebo 0901 706 143.


  V neodkladných záležitostiach prosíme kontaktovať Mgr. Soňu Bočákovú, výkonnú riaditeľku SSOŠ HOST na čísle: 0903 737 909.

 • Venujte pozornosť nasledujúcemu oznamu


 • Budúci týždeň

  Milí žiaci,

  • v pondelok prídete do školy o 8:15, žiaci II.B si vyberú veci zo skrinky a odovzdajú kľúče od skriniek. Spolu s triednymi učiteľmi pôjdete na krátky Kurz na ochranu života a zdravia do prírody. 
  • v utorok budete mať riaditeľské voľno
  • v stredu o 8:15 prídete do školy pre vysvedčenia

  Pekný zvyšok letnej nedele :-)

 • Dôležitý oznam

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  oznamujeme Vám, že Súkromná stredná odborná škola HOST od 1.júla 2021 mení svoju adresu a sťahuje sa do nových (atraktívnejších ) priestorov, neďaleko pôvodného sídla.

  Naša nová adresa bude:

  Súkromná stredná odborná škola HOST

  Pionierska 15

  831 02  Bratislava

   

  Keďže je to asi 500 m od pôvodného sídla školy, spôsob dopravy zostáva veľmi podobný. Električková zastávka sa volá Pionierska a škola je v tesnej blízkosti  budovy Ministerstva spravodlivosti SR (bývalý Výskumný ústav zváračský). Všetky ostatné kontakty na školu zostávajú nezmenené.

   

  O všetkom Vás budeme priebežne informovať na www.skolahost.skwww.skolahost.edupage.sk.

  Tešíme sa na nové priestory, ktoré teraz upravujeme a pripravujeme na nový školský rok 2021/2022.

   https://goo.gl/maps/MNCi7Ld8wdiM2hhW9

   

                                                                               Vedenie školy

 • Dôležitý oznam

  Vážení rodičia, milí žiaci!

   

  Dnes Vám prišiel e-mail zo školy, ktorý Vám bol omylom odoslaný pri preklápaní systému na nový mesiac. Obsah tohto e-mailu pokladajte za bezpredmetný. Za vzniknutú situáciu sa Vám ospravedlňujeme.

   

  Martina Babíková

  tajomníčka školy

 • Prijímacie konanie

  Prijímacie konanie

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  Prijímacie konanie sa na našej škole uskutoční dňa 03.05.2021 od 08.15 hod. (I. kolo 1. termín) a 10.05.2021 od 08.15 hod. (I. kolo 2. termín).

  Účastníci prijímacieho konania si prinesú vlastné písacie potreby, pozvánku na prijímacie konanie (obdržali ste ju prostredníctvom elektronickej pošty resp. listovej zásielky), negatívny test žiaka/žiačky na COVID 19 nie starší ako 7 dní, potvrdenie o bezinfekčnosti https://www.minedu.sk/data/att/19411.docx a rúško/respirátor.

  Žiak/žiačka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami môže počas prijímacieho konania použiť kompenzačné pomôcky, ktoré využíval/a počas dochádzky do základnej školy.

  Tešíme sa na Vás!

  Vedenie školy

   

 • Rozvrh

  Dobrý deň, od zajtra platí nový rozvrh, zmeny sa týkajú hlavne maturantov, ktorým sme upravili vyučovanie. Minimálne zmeny nastali v niektorých nižších ročníkoch, preto si pozorne pozrite rozvrh.

 • Aktualizácia rozvrhu

  Dobrý deň, v rozvrhu boli urobené malé zmeny, hlavne sa to týka maturitných tried.

Oznamy

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola HOST
  Riazanská 75, 831 03 Bratislava, Poštová adresa: Pionierska 15, 831 02 Bratislava
 • +421 2 43420980
  +421 901 706 143

Fotogaléria