Navigácia

O škole

Možnosti ubytovania

ŠI www.krupa-dm.sk Pekná cesta 4, Bratislava

ŠI pri SOŠ informačných technológií Bratislava www.sositba.sk Hlinícka 1, Bratislava

ŠI pri SOŠ polygrafickej  www.polygraficka.sk Račianska 190, Bratislava

ŠI pri SOŠ technickej  www.sosvranovska.sk Vranovská 4, Bratislava

ŠI pri Strednej odbornej škole technológií a remesiel www.sostar.sk Ivanská cesta 21, Bratislava

ŠI pri SZŠ Bratislava www.najinternat.sk Trnavská cesta 4, Bratislava (len pre dievčatá)

Oznamy

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola HOST
    Pionierska 15, 831 02 Bratislava-Nové Mesto
  • +421 2 43420980
    +421 901 706 143

Fotogaléria