Navigácia

O škole

Poplatky

Zápisné 50,00€ jednorazový nevratný príspevok pri podpise zmluvy o štúdiu.

Príspevok na štúdium 1.500,00€ á školský rok s možnosťou 12 mesačných splátok pre všetky odbory denného štúdia.

Príspevok na štúdium 1.320,00€ á školský rok s možnosťou 12 mesačných spltáok pre odbory diaľkovej formy štúdia.

Príspevok na vyučovanie predmetov technika obsluhy a technológia prípravy pokrmov 180,00€ á školský rok s možnosťou 10 mesačných splátok. Tento príspevok sa platí prvé tri roky štúdia v odbore hotelová akadémia.

Iné poplatky sú definované vo Vnútornom školskom poriadku.

 

Oznamy

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola HOST
    Pionierska 15, 831 02 Bratislava-Nové Mesto
  • +421 2 43420980
    +421 901 706 143

Fotogaléria