Navigácia

O škole

Manažment regionálneho cestovného ruchu - číslo odboru 6324 M 00

4-ročný študijný odbor (diaľkové štúdium)

Charakteristika absolventa:

         •    riadiaci pracovník na strednom a vyššom stupni manažmentu cestového ruchu.
         •    marketingový manažér v turistických a informačných centrách,  v orgánoch miestnej a regionálnej samosprávy, verejnej                    a štátnej správy cestovného ruchu,
         •    jazykovo pripravený manažér cestovných kancelárií a ich destinácií doma i v zahraniči,
         •    manažér kongresových centier, múzeí, sprievodca cestovného ruchu, animátor,
         •    podnikateľ pripravený realizovať vlastné podnikateľské zámery a aktivity v oblasti cestovného ruchu.

Oznamy

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola HOST
    Pionierska 15, 831 02 Bratislava-Nové Mesto
  • +421 2 43420980
    +421 901 706 143

Fotogaléria