Navigácia

O škole

Hotelová akadémia - číslo odboru 6323 K 00

5-ročný študijný odbor (denné štúdium)

Charakteristika absolventa:

         •    manažér a marketingový manažér v hotelierstve, gastronómii a v zariadeniach ubytovania a stravovania,
         •    jazykovo zdatný riadiaci pracovník hotelového manažmentu a marketingu,
         •    pracovník s manuálnymi zručnosťami v obsluhe a príprave jedál,
         •    všestranný odborník v oblasti cestovného ruchu,
         •    podnikateľ s praktickými vedomosťami v oblasti poskytovania služieb, personalistiky, účtovníctva a administratívy.

Oznamy

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola HOST
    Pionierska 15, 831 02 Bratislava-Nové Mesto
  • +421 2 43420980
    +421 901 706 143

Fotogaléria