Navigácia

Základné informácie MS 2019 NÚCEM - charakteristika testov EČ MS, tém a zadaní PFIČ užitočné linky Prihláška na MS 2019

Oznamy pre maturantov

Základné informácie MS 2019

Maturitná skúška

Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční z predmetov:

a) slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra 12. marca 2019 (utorok);

b) anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk 13. marca 2019 (streda);

c) matematika 14. marca 2019 (štvrtok);

d) maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra 15. marca 2019 (piatok).

Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne 9. – 12. apríl 2019.

Dni konania náhradného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 26. marca 2019.

Príslušné OŠ OÚ určia termíny internej časti maturitnej skúšky, okrem písomnej formy, jednotlivým stredným školám v ich územnej pôsobnosti v čase od 20. mája 2019 do 7. júna 2019.

Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční v termíne 3. – 6. september 2019.

Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 1. augusta 2019.

zdroj: POP 2018/2019

 

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola HOST
    Riazanská 75, 831 03 Bratislava
  • +421 x 0243420980

Fotogaléria