Navigácia

Oznamy pre maturantov

Maturita 2023 - základné informácie

HARMONOGRAM EČ a PFIČ MS 2023

Priloha_1_k_pokynom_marcovy-termin_MS_2023_final_(1).docx

POKYNY pre MATURATOV visia na centrálnej nástenke na chodbe:

OZNAM o Externej časti MS a Písomnej forme internej časti MS - písomná maturita

V súlade s dokumentom Sprievodca školským rokom 2022/2023 sa riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS) v školskom roku 2022/2023 uskutoční v dňoch: 

 • 14. marec 2023 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra

 • 15. marec 2023 (streda) – anglický jazyk

Školenie maturantov ohľadom písomnej časti MS sa uskutoční 13.03.2023 a  účasť je povinná.

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 3. až 5. apríla 2023 12. apríla 2023. 

Opravný termín EČ a PFIČ MS určí MŠVVaŠ SR. Predbežný termín je 5. až 8. septembra 2023.

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 224/2022 Z. z. o strednej škole v znení neskorších predpisov. EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NIVAM.

MATURITA 2023

 

Ústna forma internej časti MS

Tvorí ju ústna odpoveď maturanta pred predmetovou maturitnou komisiou, pričom si žiak žrebuje jedno zo schválených maturitných zadaní. Ústna odpoveď je verejná.

Ústna maturita

 • Slovenský jazyk a literatúra – 20 min. príprava, 20 min. odpoveď
 • Anglický jazyk – 20 min. príprava, 20 min. odpoveď.
 • Žiaci so zdravotným znevýhodnením majú predĺžený čas prípravy a odpovede podľa stupňa znevýhodnenia

 

Podmienky úspešného ukončenia maturitnej skúšky

Slovenský jazyk a literatúra a cudzí jazyk ČÍTAJ POZORNE!

(teda predmety, ktoré majú EČ MS a PFIČ MS)3

 • Aby bol žiak úspešný musí získať z vyučovacích a cudzích jazykov buď viac ako 25 % z PFIČ MS alebo viac ako 33 % z EČ MS, ak z ÚFIČ MS bude hodnotený aspoň známkou dobrý. Ak bude z ÚFIČ MS hodnotený z vyučovacích a cudzích jazykov známkou dostatočný, musí získať viac ako 25 % z PFIČ MS a súčasne viac ako 33 % z EČ MS.

Ostatné predmety

Predmety, ktoré nemajú EČ MS a PFIČ MS, žiak bude úspešný, ak hodnotenie z ÚFIČ nebude horšie ako 4 – dostatočný.

Príklady hodnotenia a klasifikácie MS zo SJL a cudzích jazykov

 

EČ – percento PFIČ – percento ÚFIČ – známka žiak úspešne zmaturoval z predmetu
viac ako 33 % viac ako 25 % 1,2,3,4 ÁNO
viac ako 33 % 25 % a menej 1,2,3 ÁNO
33 % a menej viac ako 25 % 1,2,3 ÁNO
33 % a menej 25 % a menej 1,2,3,4,5 NIE !!!
napr. 55 % 10 % 3 ÁNO
napr. 0 % 35 % 3 ÁNO
napr. 33,3 % 25 % 3 ÁNO
napr. 33,3 % 25 % 4 NIE !!!
napr. 33 % 25 % 3 NIE !!!
napr. 10 % 25 % 2 NIE !!!
napr. 55 % 10 % 4 NIE !!!

 

VŠETKO O MATURITE NÁJDEŠ

http://zmaturuj.zones.sk/maturita/

Oznamy

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola HOST
  Pionierska 15, 831 02 Bratislava-Nové Mesto
 • +421 2 43420980
  +421 901 706 143

Fotogaléria