Navigácia

Prijímacie konanie

Výsledky prijímacej skúšky zo dňa 09.05.2023

           Výsledky prijímacej skúšky

pre prijatie na štúdium v školskom roku 2023/2024

   dňa 09.05.2023 (poradie podľa úspešnosti)

Prijatí:

Študijný odbor 6323 K 00 – hotelová akadémia

Kód žiaka

Súčet

Umiestnenie

19

86,00

1.

21

79,50

2.

20

79,00

3.

24

51,00

4.

25

49,00

5.

23

46,50

6.

22

nezúčastnil sa

 

 

Študijný odbor 6324 M 00 – manažment regionálneho cestovného ruchu

Kód žiaka

Súčet

Umiestnenie

37

77,00

1.

40

60,00

2.

38

60,00

2.

41

60,00

2.

42

50,00

5.

43

50,00

5.

39

37,00

7.

35

nezúčastnil sa

 

34

nezúčastnil sa

 

36

nezúčastnil sa

 

 

Študijný odbor 6336 M 00 – informačné technológie a informačné služby v cestovnom ruchu

Kód žiaka

Súčet

Umiestnenie

26

77,00

1.

27

69,00

2.

28

68,00

3.

29

60,00

4.

30

58,00

5.

32

50,00

6.

31

46,00

7.

33

43,00

8.

Oznamy

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola HOST
    Pionierska 15, 831 02 Bratislava-Nové Mesto
  • +421 2 43420980
    +421 901 706 143

Fotogaléria